Biznes za granicąCypr

Nieznane zalety przez które Cypr ciągle pozostaje atrakcyjny

Przez lata Cypr uchodził za przyjazny i bezpieczny azyl dla zagranicznego kapitału, a w Polsce był niemalże synonimem optymalizacji podatkowej. Złe wieści zaczęły płynąć wraz z zapowiedziami nowelizacji umowy miedzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, usuwającej dotychczasowe możliwości optymalizacji. Obawy potwierdziły się, gdy w dniu 22 marca 2012 r. został podpisany protokół zmieniający umowę z dniem 1 stycznia 2013 r. Kolejny cios dla wiarygodności przyniósł marzec 2013 r. oraz zapaść systemu bankowego na Cyprze, a w konsekwencji zajęcie części depozytów przez Państwo. Ciężko sobie wyobrazić gorszy splot wydarzeń dla wiarygodności Cypru. Niemniej jeśli oprzemy się na innych źródłach niż tylko medialne przekazy ujrzymy zupełnie inny obraz Cypru. Poniżej postaram się opisać dlaczego pomimo tych zmian ten kraj zachował swoją atrakcyjność dla polskich rezydentów.

Powód pierwszy – jest to dalej obiektywnie najkorzystniejszy system podatkowy w Europie. Wskazuje na to choćby stawka podatku dochodowego od osób prawnych, która co prawda została podwyższona w 2013 do dalej niskich 12.5%, lecz może zostać dodatkowo zmniejszona poprzez wdrożenie specjalnej struktury z udziałem spółek zarejestrowanych w rajach podatkowych. Dodatkowo mamy szereg zwolnień: dochody z tytułu dywidend otrzymywane zza granicy są zwolnione z podatku, tak samo jak dochód ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów wartościowych. Podobnie dochody osiągnięte przez zakład stały za granicą oraz otrzymywane odsetki niewynikające ze zwykłej działalności gospodarczej. Należy również zauważyć, że nie są dokonywane potrącenia podatkowe od płatności za dywidendy oraz odsetki wobec osób fizycznych bądź spółek nie będących rezydentami. Cypr posiada na dzień dzisiejszy podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z państwami ponad 49 jurysdykcji, ma także pełen dostęp do dyrektyw UE (takich jak dyrektywa w sprawie spółek dominujących i zależnych, zapewniająca swobodny przepływ dywidend między państwami UE w określonych warunkach). Co w praktyce oznaczają powyższe informacje? Przede wszystkim, że spółki holdingowe nie podlegają opodatkowaniu ponieważ przychód z tytułu dywidend jest wolny od podatku; spółki holdingowe nie podlegają również opodatkowaniu w przypadku sprzedaży spółek zależnych z zyskiem, gdyż dochód ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów wartościowych jest zwolniony z podatku. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku spółek inwestycyjnych (handlujących akcjami itp.) – te także nie podlegają opodatkowaniu.

Po drugie – unikalny system podatkowy dla praw własności intelektualnej tj. praw z patentów, znaków towarowych etc. Cypr oferuje specjalny system podatkowy dla dochodów z praw własności intelektualnej, skutkujący w efektywnych stopach podatkowych poniżej 2 %. Tym samym przedsiębiorstwa handlowe i konsultingowe mogą uzyskać efektywne stawki podatkowe, które wynoszą zaledwie 2%, natomiast przedsiębiorstwa IP mogą uzyskać efektywną stawkę podatkową poniżej 2%.

Po trzecie – Cypr przy znacznie niższych kosztach w porównaniu do innych zaufanych jurysdykcji z „białej listy” (krajów niestosujących szkodliwej konkurencji podatkowej) oferuje bardzo dobrze ugruntowany i w pełni regulowany sektorem usług korporacyjnych dla zagranicznych inwestorów. Atutem jest każdorazowe zachowanie poufności i anonimowości w kwestii danych oraz dalej idące korzyści, wśród których wymienia się m.in. brak ograniczeń w kontroli kursu walutowego (dla nowych środków wprowadzanych do systemu bankowego). Ponadto, spółki mają możliwość otwarcia rachunku bankowego na Cyprze lub poza Cyprem, według uznania. Z pewnością zaletą jest również łatwa migracja podmiotów prawnych do i z Cypru, oraz od i do innych jurysdykcji.

Po czwarte – umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Cyprem jest dalej bardzo korzystna, zwłaszcza że znajduje tutaj zastosowanie dyrektywa UE w sprawie spółek dominujących i zależnych. Do roku 2013 nasza umowa dawała polskim rezydentom przywileje nieznane nikomu innemu. Obecne brzmienie zrównuje ich pozycje z pozycją rezydentów innych krajów. Do jej najważniejszych postanowień należą:

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com

– stawka podatku u źródła od dywidend wynosząca 0%*,
– stawka podatku u źródła od odsetek wynosząca 5%,
– stawka podatku u źródła od należności wynosząca 5%.

*Stawka 0% ma zastosowanie, gdy spółka otrzymująca dywidendę posiada co najmniej 10% kapitału zakładowego spółki wypłacającej dywidendę przez okres 24 miesięcy. W pozostałych przypadkach stawka wynosi 5%.

Należy mieć też na uwadze, że nie obowiązują żadne regulacje podatkowe, które nakładałyby podatek u źródła od wypłat z tytułu dywidend i odsetek z Cypru do nie-rezydentów. Z drugiej strony, obowiązują polskie przepisy dotyczące zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych poprzez kontrolowaną spółkę zagraniczną (CFC), o których przestrzeganiu należy pamiętać; ich główne założenia są następujące:

 • CFC obecnie podlegają polskiemu opodatkowaniu podatkiem w wysokości 19%
 • zagraniczne spółki będą uważane za CFC, jeśli :
 • zostały inkorporowane w raju podatkowym,
 • zostały inkorporowane w krajach, które nie mają zawartej umowy o wymianie informacji z Polską ,
 • otrzymują znaczny dochód bierny, który jest opodatkowany według stawki niższej niż 14,25% i w którym polski rezydent podatkowy posiada co najmniej 25% jej udziałów,
 • przepisów CFC nie stosuje się, jeżeli spółka zagraniczna faktycznie prowadzi działalność gospodarczą albo jeśli jej dochód nie przekracza € 250,000.

Mimo, że nie wszystko dotyczące praktycznej strony funkcjonowania regulacji CFC jest jeszcze jasne, pozyskane informacje wskazują że małe przedsiębiorstwa z dochodem biernym są zwolnione z podatku z uwagi na próg € 250,000, większe przedsiębiorstwa z dochodem biernym powinny dokonać restrukturyzacji aby kwalifikować się do progu dochodowego € 250,000 lub kwalifikować się do 25% progu udziałowego (w tym przypadku niektórzy klienci badają możliwość ustanowienia funduszy). Poza tym przedsiębiorstwa z aktywnym dochodem mogą kwalifikować się do wyłączenia, jeśli ich reprezentanci przebywają wystarczającą ilość czasu na Cyprze.

Maciej Oniszczuk

Zobacz, również

29 Komentarze

 1. … [Trackback]

  […] Information on that Topic: abcspolek.pl/nieznane-zalety-przez-ktore-cypr-ciagle-pozostaje-atrakcyjny/ […]

 2. … [Trackback]

  […] Read More Info here to that Topic: abcspolek.pl/nieznane-zalety-przez-ktore-cypr-ciagle-pozostaje-atrakcyjny/ […]

 3. … [Trackback]

  […] Read More on to that Topic: abcspolek.pl/nieznane-zalety-przez-ktore-cypr-ciagle-pozostaje-atrakcyjny/ […]

 4. … [Trackback]

  […] Here you can find 32002 more Information to that Topic: abcspolek.pl/nieznane-zalety-przez-ktore-cypr-ciagle-pozostaje-atrakcyjny/ […]

 5. … [Trackback]

  […] Info to that Topic: abcspolek.pl/nieznane-zalety-przez-ktore-cypr-ciagle-pozostaje-atrakcyjny/ […]

 6. … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: abcspolek.pl/nieznane-zalety-przez-ktore-cypr-ciagle-pozostaje-atrakcyjny/ […]

 7. … [Trackback]

  […] There you will find 93370 additional Information to that Topic: abcspolek.pl/nieznane-zalety-przez-ktore-cypr-ciagle-pozostaje-atrakcyjny/ […]

 8. … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: abcspolek.pl/nieznane-zalety-przez-ktore-cypr-ciagle-pozostaje-atrakcyjny/ […]

 9. … [Trackback]

  […] Info on that Topic: abcspolek.pl/nieznane-zalety-przez-ktore-cypr-ciagle-pozostaje-atrakcyjny/ […]

 10. … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: abcspolek.pl/nieznane-zalety-przez-ktore-cypr-ciagle-pozostaje-atrakcyjny/ […]

 11. … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: abcspolek.pl/nieznane-zalety-przez-ktore-cypr-ciagle-pozostaje-atrakcyjny/ […]

 12. … [Trackback]

  […] Information on that Topic: abcspolek.pl/nieznane-zalety-przez-ktore-cypr-ciagle-pozostaje-atrakcyjny/ […]

 13. … [Trackback]

  […] Find More on to that Topic: abcspolek.pl/nieznane-zalety-przez-ktore-cypr-ciagle-pozostaje-atrakcyjny/ […]

 14. … [Trackback]

  […] There you will find 85289 additional Information to that Topic: abcspolek.pl/nieznane-zalety-przez-ktore-cypr-ciagle-pozostaje-atrakcyjny/ […]

 15. … [Trackback]

  […] Read More Info here to that Topic: abcspolek.pl/nieznane-zalety-przez-ktore-cypr-ciagle-pozostaje-atrakcyjny/ […]

 16. … [Trackback]

  […] Information on that Topic: abcspolek.pl/nieznane-zalety-przez-ktore-cypr-ciagle-pozostaje-atrakcyjny/ […]

 17. … [Trackback]

  […] Find More here on that Topic: abcspolek.pl/nieznane-zalety-przez-ktore-cypr-ciagle-pozostaje-atrakcyjny/ […]

 18. … [Trackback]

  […] Information to that Topic: abcspolek.pl/nieznane-zalety-przez-ktore-cypr-ciagle-pozostaje-atrakcyjny/ […]

 19. … [Trackback]

  […] There you will find 99478 more Info on that Topic: abcspolek.pl/nieznane-zalety-przez-ktore-cypr-ciagle-pozostaje-atrakcyjny/ […]

 20. … [Trackback]

  […] There you can find 10895 more Information to that Topic: abcspolek.pl/nieznane-zalety-przez-ktore-cypr-ciagle-pozostaje-atrakcyjny/ […]

 21. … [Trackback]

  […] Find More Information here to that Topic: abcspolek.pl/nieznane-zalety-przez-ktore-cypr-ciagle-pozostaje-atrakcyjny/ […]

 22. … [Trackback]

  […] Find More here on that Topic: abcspolek.pl/nieznane-zalety-przez-ktore-cypr-ciagle-pozostaje-atrakcyjny/ […]

 23. … [Trackback]

  […] Read More on on that Topic: abcspolek.pl/nieznane-zalety-przez-ktore-cypr-ciagle-pozostaje-atrakcyjny/ […]

 24. … [Trackback]

  […] Read More Info here to that Topic: abcspolek.pl/nieznane-zalety-przez-ktore-cypr-ciagle-pozostaje-atrakcyjny/ […]

 25. … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: abcspolek.pl/nieznane-zalety-przez-ktore-cypr-ciagle-pozostaje-atrakcyjny/ […]

 26. … [Trackback]

  […] Info to that Topic: abcspolek.pl/nieznane-zalety-przez-ktore-cypr-ciagle-pozostaje-atrakcyjny/ […]

 27. … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: abcspolek.pl/nieznane-zalety-przez-ktore-cypr-ciagle-pozostaje-atrakcyjny/ […]

 28. … [Trackback]

  […] Find More on to that Topic: abcspolek.pl/nieznane-zalety-przez-ktore-cypr-ciagle-pozostaje-atrakcyjny/ […]

 29. … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: abcspolek.pl/nieznane-zalety-przez-ktore-cypr-ciagle-pozostaje-atrakcyjny/ […]

Komentarze są wyłączone

Więcej z kategorii: Biznes za granicą