PodatkiPolskie prawo spółek

Estoński CIT – restrukturyzacja nie musi Cię go pozbawić

Co to jest Estoński CIT?

W Polsce Estoński CIT obowiązuje od 2021 r. Z definicji zwany jest ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Jest to nowoczesny sposób opodatkowania, promujący inwestycje,
a zarazem minimalizujący formalności przy rozliczeniu podatków. Decydując się na Estoński CIT, nie płacimy podatku od różnic pomiędzy rozliczeniem rachunkowym, a podatkowym. Oprócz spółek akcyjnych i spółek z o. o. z Estońskiego CIT-u mogą korzystać proste spółki akcyjne, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne.

Skąd nazwa Estoński CIT?

Wdrożenie go w 2000 r. w Estonii przyniosło zdumiewające efekty gospodarcze. Estoński CIT umożliwia podatnikom zachowanie płynności finansową. W systemie estońskim podatek płacimy dopiero wtedy, gdy wypłacimy zysk, przede wszystkim ten w formie dywidendy. Ponadto warto wspomnieć, że Estońskiego CIT-u nie mamy obowiązku opłacania na bieżąco, co stanowi znaczne ułatwienie dla podatników. Umożliwia też co istotne niezwykle korzystną stawkę opodatkowania. Estoński CIT charakteryzują uproszczone formalności. Nie istnieje konieczność prowadzenia ewidencji podatkowych w zakresie podatku dochodowego,
a jedynie zwykłej księgowości.

Wymogi Estońskiego CITu od 2022 r.

Od 2022 r. możliwość korzystania z estońskiego CIT-u cechują dwa warunki.

  1. Pierwszym z nich jest fakt, że wspólnikami mogą być jedynie osoby fizyczne,
    tj. struktura firmy musi być prosta.
  2. Drugim warunkiem jest wymagalność osiągnięcia przez firmę minimalnego poziomu zatrudnienia wynoszącego co najmniej 3 osoby.

Co istotne dla przedsiębiorstw dopiero rozpoczynających działalność na rynku są pewne uproszczenia, tj. na przykład od początku rozpoczęcia działalności firma ma aż cztery lata na to, żeby dojść do poziomu zatrudnienia wyżej wskazanych trzech osób. Od 2022 r. nie trzeba już płacić podatku od różnic między wynikiem podatkowym, a bilansowym (tak zwany podatek na wejściu). Należy pozostać w systemie estońskim co najmniej przez 4 lata.

Estoński CIT 2.0

Obecnie mamy do czynienia z Estońskim CIT 2.0, który różni się od pierwotnej wersji kilkoma znaczącymi kwestiami. Jednym z nich jest rozszerzenie zakresu podmiotów uprawnionych do opodatkowania ryczałtem, a kolejnym na przykład rezygnacja z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów podatników opodatkowanych ryczałtem, a co za tym idzie z domiaru zobowiązania podatkowego w przypadku przekroczenia niniejszego progu.

Restrukturyzacja a Estoński CIT

Ostatnimi czasy Krajowa Informacja Skarbowa wydała interpretację odnoszącą się do tego,
że nie każda restrukturyzacja firmy pozbawia prawa do Estońskiego CIT-u. Objaśnienia
i interpretacje podatkowe są co do zasady najważniejszym narzędziem ochrony podatników. Choć nie są one wiążące zarówno dla podatnika jak i organów podatkowych, to często są swoistym ułatwieniem. Organ podatkowy w całości przychylił się do interpretacji podatnika, określając ją jako całkowicie zasadną, tym samym odstępując od dokonania uzasadnienia swej interpretacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com

W niniejszej interpretacji, wskazane zostało, że jeżeli spółka opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek, zostanie podzielona poprzez wydzielenie z niej zorganizowanej części przedsiębiorstwa do drugiej spółki także opodatkowanej ryczałtem, to obie spółki zachowają prawo do opodatkowania przy pomocy Estońskiego CIT-u. Oczywiście jest to obwarowane pewnymi warunkami takimi jak to, że wydzielany zespół składników musi stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa i to, że podmiotem przejmującym musi być spółka, która również opodatkowana została ryczałtem w chwili transakcji.

Nie każda restrukturyzacja firmy pozbawia prawa do Estońskiego CIT-u

W interpretacji z dnia 4 sierpnia br. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził,
że podział spółki opodatkowanej ryczałtem przez wydzielenie z niej zorganizowanej części przedsiębiorstwa do innej spółki nie spowoduje utraty prawa spółki dzielonej do opodatkowania ryczałtem. Jest to niezwykle korzystna interpretacja podatkowa dla podatników zainteresowanych tematem.

Warto nadmienić, że taka transakcja jest również całkowicie bezpieczna dla spółki przejmującej. Co do zasady właściwie jedynym wymogiem ciążącym na spółce jest obowiązek opodatkowania ryczałtem. Kwestia ta istotna była w kontekście art. 28k ust. 1 pkt 5 ustawy
o CIT. Przepis ten wskazuje na pewne wyłączenia podmiotowe spółek, t.j. podział, połączenie czy wniesienie do spółki aportu. Nakłada on ograniczenia jedynie na te spółki, które zostały utworzone w jeden z wyżej wskazanych sposobów. Nie nakłada ich na spółki, które istniały już wcześniej i nie powstały w wyniku jakiejkolwiek restrukturyzacji.

Ponadto nadmienić warto, że zasadniczą intencją ustawodawcy było niejako ograniczenie transakcji restrukturyzacyjnych poprzez wprowadzenie okresu karencji wynoszącego dwadzieścia cztery miesiące. Co istotne, Krajowa Informacja Skarbowa wydała kolejne, oddzielne rozstrzygnięcie dla tego samego wnioskodawcy. KIS wskazał, iż z uwagi na przedstawiony jej planowany poprzez wydzielenie podział nie powstanie obowiązek na gruncie VAT. Ważny tu jest fakt, że wydzielany zespół składników osobowo majątkowych posiadał przymiot części zorganizowanej przedsiębiorstwa. Zdanie Krajowej Informacji Skarbowej podzielają również odmienni eksperci w omawianej dziedzinie. Daje to szansę na jednolite stanowisko zainteresowanych w tym zakresie.

autor: Zofia Zawłodzka

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com

Zobacz, również

Komentarze są wyłączone

Więcej z kategorii: Podatki