Biznes za granicą

Rejestry UBO w Unii Europejskiej nieważne?

UBO nieważne

Rejestry UBO w Unii Europejskiej nieważne?

W 2019 r. ustawa luksemburska ustanowiła powstanie w państwach członkowskich Unii Europejskiej rejestrów beneficjentów rzeczywistych (UBO) i zarejestrowanych podmiotów. Od tego czasu kolejne państwa członkowskie wprowadzały odpowiednie systemy. Systemy miały dotyczyć beneficjentów rzeczywistych podmiotów o charakterze korporacyjnym i innych podmiotów prawnych utworzonych na terenie UE. Informacje o tych podmiotach miały być dostępne dla każdego zainteresowanego w każdej sytuacji.

Ostatnio pisaliśmy, że również na Cyprze ostatecznie wprowadzono możliwość dostępu do takich danych w rejestrze UBO. Przeczytasz o tym tutaj.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził jednak, że przepisy pozwalające na tworzenie ogólnodostępnych rejestrów UBO są nieważne.

Bardzo ważny wyrok TSUE w sprawie UBO

22 listopada 2022 r. TSUE wydało komunikat prasowy w sprawie wyroków połączonych C-37/20 i C-601/20. W komunikacie czytamy, że w dyrektywie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy: przepis przewidujący, że informacje o rzeczywistych beneficjentach podmiotów o charakterze korporacyjnym utworzonych na terytorium państw członkowskich mają być we wszystkich przypadkach udostępniane każdej osobie jest nieważny.

Naruszenie Karty praw podstawowych UE

Zdaniem Trybunału, publiczny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych stanowi poważne naruszenie podstawowego prawa do poszanowania życia prywatnego (art. 7 Karty praw podstawowych UE) i ochrony danych osobowych (art. 8 tej samej Karty). Tym samy TSUE w wydanym wyroku w składzie wielkiej izby orzekł nieważność przepisu dyrektywy w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, który ustanawia obowiązek rejestrów UBO w państwach członkowskich.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com

Znaczenie wyroku unieważnieniającego przepis o rejestrze UBO

Wydaje się, że wyrok ten ma ogromne znaczenie w świecie międzynarodowego biznesu. W tym tworzenia holdingów jak i dla samej istoty trustu. Oczekuje się, tym samym że ten przełomowy wyrok będzie miał decydujący wpływ na rejestr UBO i ustawodawstwo dotyczące AML we wszystkich państwach członkowskich UE. Niewątpliwie zezwolenie na wgląd w dane osobowe beneficjentów rzeczywistych powinno zostać skorygowane. Jak? Prawdopodobnie tak, aby dostęp ten był możliwy tylko w szczególnych przypadkach.

Cypr zawiesił rejestr UBO

Na pierwsze reakcje państw nie było trzeba długo czekać. W rezultacie, 28 listopada 2022 r. odpowiedni dział Rejestru Spółek na Cyprze (DRCIP) ogłosił zawieszenie ogólnego dostępu do rejestru UBO od dnia 23 listopada 2022 r. (dnia po ogłoszeniu wyroku TSUE).

Co z innymi państwami członkowskimi?

Do wyjaśnienia zostaje kwestia, jak wyrok TSUE wpłynie na rzeczywistość rejestrów UBO w państwach członkowskich. Nawet na Cyprze, ponieważ zawieszenie to nie zlikwidowanie. Wnioskować można, że to stan przejściowy. Tym samym na rezultaty musimy jeszcze poczekać i je bacznie obserwować. Możliwe, że sama Unia Europejska zajmie się nowelizacją przepisu, ponieważ został on uznany za nieważny.

autor: Agata Piłat 

Zobacz, również

Komentarze są wyłączone

Więcej z kategorii: Biznes za granicą