Biznes za granicąCypr

Rejestr UBO na Cyprze – jak działa i czy zagraża cypryjskim spółkom

Rejestr UBO na Cyprze
Rejestr UBO na Cyprze

Rejestr UBO na Cyprze – od 1 czerwca 2022 roku dostępny dla podmiotów zainteresowanych.
Spółki na Cyprze już nie są takie anonimowe.

Od kilku lat w krajach europejskich zaczęto wprowadzać rejestry beneficjentów rzeczywistych podmiotów gospodarczych. Ostatni ostawał się Cypr, którego prawo od lat zezwala na zarząd powierniczy w spółkach i zapewnia bardzo korzystne warunki podatkowe. Jednak i na Cyprze rejestr UBO stał się jawny.

Przez lata Cypr uchodził za tzw. „europejski raj podatkowy”, który przyciągał przedsiębiorców ze względu na najbardziej popularną formułę międzynarodowej optymalizacji podatkowej. Do dnia 1 czerwca 2022 roku dodatkowym atutem otwarcia spółki na Cyprze była możliwość zachowania anonimowości przez faktycznego właściciela. Wielu inwestorów chcąc skorzystać z tego typu udogodnień decydowało się na wykorzystanie zarządu nominowanego.

Anonimowość a zarząd powierniczy

Warto wyjaśnić, że nominowani dyrektorzy i akcjonariusze to firmy lub osoby fizyczne, które na rzecz beneficjenta zarządzają oficjalnie spółką. Wszystko funkcjonuje w oparciu o „akt powierniczy” i zgodnie z jego instrukcjami.

Dodatkowo, Beneficjenta Rzeczywistego (UBO) definiuje się jako osobę fizyczną, która jest ostatecznym właścicielem spółki poprzez bezpośrednie lub pośrednie posiadanie wystarczającego odsetka udziałów w tym podmiocie. Oznacza to, że UBO wywiera decydujący wpływ na działanie podmiotu i czerpie z niego faktyczne korzyści, a zarząd nominowany reprezentuje go przed organami publicznymi.

Dostęp do rejestru UBO na Cyprze

Co ważne, Cypryjski Registrar of Companies (Departament Rejestru Przedsiębiorstw i Własności Intelektualnej Ministerstwa Energii, Handlu i Przemysłu) ze względu na zaostrzenie cypryjskiego ustawodawstwa dotyczącego Zapobiegania i Zwalczania Prania Pieniędzy, z dniem 1 czerwca 2022 r. zezwolił na dostęp do informacji dotyczących Rejestru Ostatecznych Beneficjentów Rzeczywistych (UBO) spółek cypryjskich opinii publicznej, a także innych podmiotów zobowiązanych. W związku z tym każda osoba lub organ rządowy może mieć dostęp i uzyskać informacje o tym kim są ostateczni beneficjenci spółek posiadający udział procentowy powyżej 25%. W efekcie skończyła się dotychczasowa anonimowość i każdy może ustalić rzeczywistego właściciela spółki cypryjskiej.

Do tego czasu dostęp do rejestru UBO był możliwy tylko dla właściwych organów ścigania takich jak MOKAS (Wydział ds. Zwalczania Prania Pieniędzy), Policja Cypryjska, Bank Centralny itp. Stąd otwarcie firmy na Cyprze było poufne, a beneficjenci nie widnieli w żadnym rejestrze publicznym.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com

Jak uzyskać dostęp do rejestru UBO na Cyprze?

Każdy zainteresowany, który chce uzyskać dostęp do informacji zawartych
w Cypryjskim Rejestrze UBO musi złożyć pisemny wniosek lub wniosek o raport na temat beneficjentów rzeczywistych w Departamencie CAHIER. Do wniosku należy dołączyć opłatę nominalną w wysokości 3,50 EUR. Musi się tam również znaleźć nazwa i numer rejestracyjny spółki oraz adres mailowy do celów odpowiedzi.

Jakie informacje o spółkach na Cyprze są udostępniane?

Zgodnie z art. 4. Ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy należy zgłaszać następujące informacje na temat każdego beneficjenta rzeczywistego podmiotu zobowiązanego (stosownie do przypadku):

  • Imię i Nazwisko
  • Data urodzenia
  • Narodowość
  • Aktualny adres zamieszkania
  • Rodzaj i numer dokumentu tożsamości (np. paszport lub dowód osobisty)
  • Kraj wydania dokumentu identyfikacyjnego
  • Charakter i zakres posiadanych udziałów
  • Data, w której osoba fizyczna stała się beneficjentem rzeczywistym
  • Data, w której nastąpiły zmiany danych osoby fizycznej
  • Data, w której osoba fizyczna przestała być beneficjentem rzeczywistym

Czy to zagrozi rozwojowi przedsiębiorczości na Cyprze? Zalety spółki na Cyprze

Podsumowując, mimo wprowadzonych restrykcji cypryjski system podatkowy na tle wszystkich państw należących do Unii Europejskiej jest jednym z najbardziej sprzyjających jurysdykcji do planowania podatkowego.

Dodatkowo, system podatkowy tego kraju, wciąż posiada jedną z najniższych stawek podatku od osób prawnych, która wynosi 12,5%. Ponadto Rząd Cypru nie nakłada żadnego podatku od zysków kapitałowych i posiada ponad 55 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Cypryjska spółka holdingowa korzysta ze zwolnienia z podatku u źródła od dywidend wypłacanych spółce będącej rezydentem. I to niezależnie od tego, czy zostały one otrzymane od spółki zagranicznej, czy od innej spółki będącej rezydentem Cypru.

To kilka najważniejszych zalet, które oferuje nam cypryjski system podatkowy oraz prawy, a mimo wprowadzenia istotnych zmian poprzez wymóg rejestracji UBO i publiczne udostępnianie tych informacji – czego skutkiem jest pozbawienie przedsiębiorców zagranicznych anonimowości – nie tak łatwo odebrać tej destynacji miana „raju podatkowego”.

autor: Katarzyna Płusa

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com

Zobacz, również

Komentarze są wyłączone

Więcej z kategorii: Biznes za granicą