Biznes za granicąCypr

Lipcowa reforma podatkowa na Cyprze zmienia dotychczasowe zasady gry

W celu poprawy systemu podatkowego na Cyprze i stworzenia go bardziej atrakcyjnym dla potencjalnych inwestorów, Rząd Cypru wspólnie z sektorem prywatnym pracował przez ostatnie kilka miesięcy nad wprowadzeniem specyficznych zmian w cypryjskim prawie podatkowym. Już pojawiły się owoce tej pracy, bowiem najważniejsze z proponowanych zmian zostały uchwalone 16 lipca 2015 r., a nad kolejnymi  Izba Reprezentantów pochyli się we wrześniu.

Pierwszą już uchwaloną zmianą godną uwagi jest zniesienie podatku SDC wobec rezydentów podatkowych nieposiadających miejsca zamieszkania na Cyprze. Co to oznacza?

Zgodnie z wcześniejszym prawem regulacje cypryjskie przewidywały daninę tzw. SDC (The Special Contribution for the Defense of the Republic Law), która nakładała podatek od niektórych kategorii dochodów takich jak odsetki, najem czy dywidendy na osoby uznawane za rezydentów podatkowych Cypru, wyłączając niektóre wyjątki. Zgodnie z tamtejszym prawem rezydentem podatkowym na Cyprze jest osoba, która pozostaje na terytorium Cypru przez okres lub łącznie okresy przewyższające 183 dni w roku kalendarzowym.

Poprzez nowelizację przepisów w tym zakresie wyodrębniono rezydentów podatkowych niemających stałego miejsca zamieszkania na terytorium Cypru, czyli nie spełniających warunków domicylu określonych w ustawie (Resident but not Domicile). Od tej pory będą oni odpowiadali tylko zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, natomiast zwolnieni zostali z SDC. Wprowadzona zmiana umieszcza Cypr na mapie krajów, których jurysdykcje uważane są za szczególnie atrakcyjne dla nowych i bogatych inwestorów, którzy nie planują od razu przeprowadzki na Cypr. Zakładając, że dochód tej kategorii osób generowany jest głownie z dywidend jasne staje się, że kraj ten osiąga dużą przewagę od kiedy dywidendy zostały zwolnione z podatku dochodowego, a teraz również z SDC.

Kolejną uchwaloną zmianą jest wprowadzenie specjalnego instrumentu o nazwie National Interest Deduction. Ten tajemniczy instrument rozumieć możemy jako obniżenie podstawy opodatkowania podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) o tzw. ,,odsetki wirtualne”. Mechanizm ten znajdzie zastosowanie w sytuacji wniesienia środków pieniężnych do spółki cypryjskiej na jej kapitał zakładowy bądź zapasowy i prowadzenie działalności finansowej przez spółki cypryjskie udzielające pożyczek (ale także zakłady przedsiębiorców zagranicznych powstałe na Cyprze). Polegać będzie na umożliwieniu potrącenia od podstawy opodatkowania wirtualnych odsetek obliczonych jako iloczyn wniesionego do spółki nowego kapitału, który jest inwestowany oraz referencyjnej stopy procentowej.

Termin „referencyjna stopa procentowa” oznacza oprocentowanie 10 letnich obligacji skarbowych kraju, w którym zainwestowano nowy kapitał, powiększone o 3 %. Należy mieć na uwadze, że referencyjna stopa procentowa nie może być mniejsza niż oprocentowanie 10 letnich obligacji wydanych przez cypryjski skarb państwa powiększone o 3 %. Oprocentowanie obligacji określa się na dzień 31 grudnia każdego roku poprzedzającego rok skorzystania z mechanizmu wirtualnych odsetek. Z kolei przez termin ,,nowy kapitał” należy rozumieć kapitał wniesiony do spółki od 1 stycznia 2015 r. w formie kapitału zakładowego lub zapasowego, pod warunkiem jego pełnego opłacenia.

Ten specyficzny rodzaj ulgi został obwarowany ograniczeniami m.in. odliczenie nie może przekroczyć limitu 80 % dochodu do opodatkowania.

W przypadku poniesienia przez Spółkę straty, mechanizm ten nie znajdzie zastosowania, co oznacza że wirtualne odsetki nie będą w stanie utworzyć bądź powiększyć istniejącej już straty.

Zmiana ta umożliwia dużą elastyczność dla międzynarodowych inwestorów działających na Cyprze.  Nowe przepisy lepiej odzwierciedlają  rzeczywistość gospodarczą poprzez połączenie korzyści podatkowych z jurysdykcji, gdzie zainwestowany został kapitał. Dla przykładu inwestor, który wykorzystuje wprowadzony kapitał na inwestycje w Polsce, będzie w stanie uzyskać możliwość odliczenia od podatku na podstawie oprocentowania 10 letnich obligacji skarbowych w naszym kraju.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com

Zmiany podatkowe nie ominęły też rynku nieruchomości, gdzie zgodnie z nowelizacją zyski kapitałowe z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej w okresie pomiędzy wejściem w życie nowelizacji a 31 grudnia 2016 r.  co do zasady zostaną zwolnione z opodatkowania w przypadku nieruchomości zabudowanych oraz nabywanych od osoby trzeciej a także kiedy nie są nabywane w związku z zamianą nieruchomości lub jej darowizną. Ponadto obniżono o połowę opłaty związane z zakupem nieruchomości, zakupionej do 31 grudnia 2016 r. Biorąc pod uwagę obie te zmiany można stwierdzić,  że nieruchomości na Cyprze staną się z pewnością bardziej atrakcyjne dla krajowych i zagranicznych inwestorów.

Nie jest to koniec pozytywnych zmian w cypryjskim prawie podatkowym. Powyżej opisane zmiany zostały już uchwalone, ale nad kolejnymi propozycjami Izba Reprezentantów pochyli się już we wrześniu. Jakich udogodnień jeszcze możemy się spodziewać?

Na pewno warto zwrócić uwagę na zmianę w zakresie różnić kursowych walut. Zgodnie z projektem legislacyjnym jakikolwiek zysk wynikający z różnic kursowych powstałych w wyniku wahań kursowych zostanie zwolniony z opodatkowania. Oczywistym jest fakt, że zwolnienie to nie znajdzie zastosowania do osób prowadzących handel walutami, czy prawami pochodnymi powstającymi z różnić kursowych. Obniżenie podatku stanie się jednak znacznie prostsze, bez potrzeby sprawdzania i oddzielania zrealizowanych czy niezrealizowanych różnic kursowych.

Kolejną proponowaną zmianą jest rozszerzenie dostępnych zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób podejmujących pracę na Cyprze. Obecnie osoby niebędące rezydentami podatkowymi, które podejmują pracę na Cyprze, mają prawo do wyboru jednego z dwóch następujących zwolnień:

 • 20% dochodów z tytułu zatrudnienia uzyskanych na Cyprze zwolnione jest z podatku dochodowego przez okres 3 lat pod warunkiem,
  że dochód z zatrudnienia nie przekroczył więcej niż 8.550 € rocznie.
 • 50% dochodów z tytułu zatrudnienia uzyskanych na Cyprze zwolnione jest z podatku dochodowego przez okres 5 lat, pod warunkiem,
  że dochód z zatrudnienia nie przekroczył więcej niż 100.000 € rocznie.

Nowa ustawa przedłuża okres pierwszego zwolnienia z 3 do 5 lat (zwolnienie to będzie obowiązywało do 2020 roku), natomiast dla drugiego zwolnienia okres zostanie przedłużony z 5 do 10 lat.

Nie są to wszystkie proponowane zmiany, a w kolejnych latach możemy spodziewać się ich znacznie więcej. W lipcu za nowymi poprawkami Izba Reprezentantów głosowała prawie jednomyślnie co pokazuje, że kraj posiada ambicje polityczne, aby wspierać i wzmacniać swoją pozycję jako międzynarodowe centrum biznesowego. Ponadto, gdy połączymy korzyści płynące z tych zmian z dodatkowymi korzyściami, jakie Cypr ma do zaoferowania, takie jak wspaniała pogoda, infrastruktura i położenie geograficzne, kraj ten z pewnością staje się atrakcyjną opcją dla relokacji inwestycji. Śmiało można stwierdzić, że to niewielkie wyspiarskie państwo będące rajem dla turystów, staje się również rajem podatkowym dla obecnych i przyszłych inwestorów.

Autor: Ewelina Jasion – Oniszczuk Olszar & Associates S.A.
Masz pytania? Napisz do nas: office@oniszczuk.com

Maciej Oniszczuk

Zobacz, również

20 Komentarze

 1. 2specifications

 2. … [Trackback]

  […] Find More Info here to that Topic: abcspolek.pl/zmiany-podatkowe-na-cyprze-bodzcem-dla-nowych-inwestycji/ […]

 3. … [Trackback]

  […] There you can find 46711 more Info on that Topic: abcspolek.pl/zmiany-podatkowe-na-cyprze-bodzcem-dla-nowych-inwestycji/ […]

 4. … [Trackback]

  […] Info to that Topic: abcspolek.pl/zmiany-podatkowe-na-cyprze-bodzcem-dla-nowych-inwestycji/ […]

 5. … [Trackback]

  […] Find More here on that Topic: abcspolek.pl/zmiany-podatkowe-na-cyprze-bodzcem-dla-nowych-inwestycji/ […]

 6. … [Trackback]

  […] Read More on that Topic: abcspolek.pl/zmiany-podatkowe-na-cyprze-bodzcem-dla-nowych-inwestycji/ […]

 7. … [Trackback]

  […] Find More on to that Topic: abcspolek.pl/zmiany-podatkowe-na-cyprze-bodzcem-dla-nowych-inwestycji/ […]

 8. … [Trackback]

  […] Info on that Topic: abcspolek.pl/zmiany-podatkowe-na-cyprze-bodzcem-dla-nowych-inwestycji/ […]

 9. … [Trackback]

  […] There you can find 90112 additional Information on that Topic: abcspolek.pl/zmiany-podatkowe-na-cyprze-bodzcem-dla-nowych-inwestycji/ […]

 10. … [Trackback]

  […] Here you will find 68178 additional Info to that Topic: abcspolek.pl/zmiany-podatkowe-na-cyprze-bodzcem-dla-nowych-inwestycji/ […]

 11. … [Trackback]

  […] Find More Info here to that Topic: abcspolek.pl/zmiany-podatkowe-na-cyprze-bodzcem-dla-nowych-inwestycji/ […]

 12. … [Trackback]

  […] Find More Info here on that Topic: abcspolek.pl/zmiany-podatkowe-na-cyprze-bodzcem-dla-nowych-inwestycji/ […]

 13. … [Trackback]

  […] Find More on on that Topic: abcspolek.pl/zmiany-podatkowe-na-cyprze-bodzcem-dla-nowych-inwestycji/ […]

 14. … [Trackback]

  […] Here you will find 34777 more Information on that Topic: abcspolek.pl/zmiany-podatkowe-na-cyprze-bodzcem-dla-nowych-inwestycji/ […]

 15. … [Trackback]

  […] Find More Information here on that Topic: abcspolek.pl/zmiany-podatkowe-na-cyprze-bodzcem-dla-nowych-inwestycji/ […]

 16. … [Trackback]

  […] Info to that Topic: abcspolek.pl/zmiany-podatkowe-na-cyprze-bodzcem-dla-nowych-inwestycji/ […]

 17. … [Trackback]

  […] Info on that Topic: abcspolek.pl/zmiany-podatkowe-na-cyprze-bodzcem-dla-nowych-inwestycji/ […]

 18. … [Trackback]

  […] Here you will find 40925 more Info to that Topic: abcspolek.pl/zmiany-podatkowe-na-cyprze-bodzcem-dla-nowych-inwestycji/ […]

 19. … [Trackback]

  […] Read More here on that Topic: abcspolek.pl/zmiany-podatkowe-na-cyprze-bodzcem-dla-nowych-inwestycji/ […]

Komentarze są wyłączone

Więcej z kategorii: Biznes za granicą