Biznes w Polsce

Październikowa rewolucja w podatkach

Dnia 23 października 2018 r. Sejm, a potem Senat przyjął bez poprawek nowelizację tzw. ustaw podatkowych, tj. m.in. ustawy o PIT, ustawy o CIT, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Ministerstwo Finansów obrało za cel realizację polityki systemu podatkowego, którą nazwało polityką „3P”, czyli polityką przejrzystości,prostotyi przejasnościtego systemu. Zmiany polegają m.in. na wprowadzeniu:
obniżonej stawki podatki CIT w wysokości 9%. Projekt przewiduje, iż obniżona stawka podatku będzie przysługiwać w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych tym podatnikom, u których przychody w danym (bieżącym) roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro.
preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP BOX, Innovation Box). Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie w ustawie o PIT i CIT, korzystnego rozwiązania podatkowego dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej,
– wprowadzeniu odrębnych regulacji regulujących zasady opodatkowania dochodów z walut wirtualnych. Projekt ustawy wprowadza zmiany do ustawy PIT oraz ustawy CIT, które kompleksowo regulują kwestie opodatkowania dochodów uzyskanych z obrotu walutami wirtualnymi, zdefiniowanymi wustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
To jednak koniec dobrych wiadomości dla podatników. W dalszej części rewolucja podatkowa obejmuje:
wprowadzenie opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax), którego istotąjest opodatkowanie nierealizowanych jeszcze zysków kapitałowych,w związku z przeniesieniem przez podatnika, do innego państwa aktywów, w tymwchodzących w skład zagranicznego zakładu lub ze zmianą rezydencji podatkowej. Opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków zasadniczo dotyczyć ma przypadków transgranicznego przeniesienia składników majątku „w ramach tego samego podatnika”.Podstawę opodatkowania stanowić ma suma dochodów z niezrealizowanych zysków ustalonych dla poszczególnych składników majątku. Z kolei dochód z niezrealizowanych zysków stanowić ma nadwyżka wartości rynkowej przenoszonego składnika majątku, w tym wynikającego ze zmiany rezydencji podatkowej, ustalanej na dzień jego przeniesienia ponad jego wartość podatkową.
– raportowanie schematów podatkowych: nowela ordynacji podatkowej nakłada na podatników i doradców podatkowych obowiązek zgłaszania takich czynności biznesowych, przynoszących zmniejszenie podatku. To efekt wdrożenia unijnej dyrektywy, przewidującej taki obowiązek, niemniej polska ustawa zakłada niezwykle szeroki zakres raportowania schematów podatkowych, kiedy w ramach dyrektywy unijnej chodzi o schematy transgraniczne, w polskiej ustawie przewidziano tez raportowanie schematów krajowych. Maja to robić podmioty o przychodach, kosztach lub posiadających aktywa o wartości powyżej 10 mln euro.Obowiązek raportowania ma być nałożony nie tylko na podatników, ale też na tzw. promotorów schematów podatkowych. Dotyczy to doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych i inne osoby, które uczestniczyły w przygotowywaniu tych schematów. Przeciwko temu protestowały samorządy tych zawodów, zarzucając projektowi naruszanie tajemnicy zawodowej.
– zmianach dotyczących samochodów osobowych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności polegające naokreśleniu zasad rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i dla innych celów (niezwiązanych z prowadzoną działalnością). Proponowana zmiana zmierza do przyjęcia regulacji, zgodnie z którą wszelkie wydatki związane z korzystaniem z samochodu osobowego służącego podatnikowi także do innych celów niż działalności gospodarczej będą polegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu w wysokości 75% tych wydatków.  Całość wydatków (100%) będzie można odliczyć w sytuacji, w której samochód będzie wykorzystywany tylko do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnik będzie musiał prowadzić ewidencję potwierdzającą wykorzystywanie samochodu osobowego wyłącznie do działalności gospodarczej.
Ponadto dnia 29 października 2018 r. Senat przekazał Prezydentowi do podpisu Rządowy projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, który przewiduje, tzw. „daninę solidarnościową(tj.podatek solidarnościowy). Projektowana zmiana ma na celu utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego przychodami będzie m.in. wskazany podatek. Do jego zapłaty zobligowani będą najbardziej zamożni podatnicy podatku dochodowego, których roczne dochody przekroczą kwotę 1 mln zł.  Projekt ustawy określa, że dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Źródłem przychodów Funduszu będą przede wszystkim obowiązkowe składki na Fundusz stanowiącej 0,15 % podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4% od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln za rok podatkowy.Zgodnie z projektem osoby fizyczne, które w roku podatkowym uzyskały dochody w wysokości przekraczającej kwotę 1 mln zł, będą obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej za rok podatkowy w wysokości 4% od nadwyżki ponad tę kwotę. Wpłacona na rachunek urzędu skarbowego danina solidarnościowa przekazywana będzie na wyodrębniony rachunek Funduszu, w terminie dwóch miesięcy od wpływu daniny, nie wcześniej jednak niż przed dniem 1 sierpnia roku następującego po roku podatkowym, za który jest składana deklaracja. Zapłaty daniny solidarnościowej dokonuje się w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
autor: aplikant adwokacki Kamil Glapiński

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com
Maciej Oniszczuk

Zobacz, również

11 Komentarze

 1. I am glad to be one of several visitors on this great web site (:, appreciate it for posting.

 2. Hey there, You have done a fantastic job. I will certainly digg it and personally suggest to my friends. I am confident they will be benefited from this web site.

 3. Witam, Twój blog jest fantastyczny. Jestem święcie przekonany, że przy tak merytorycznych wpisach jakie prezentujesz już wkrótce podbijesz szczyty wyszukiwarek w swojej niszy. Gratuluję 😉

 4. Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 5. Saved as a favorite, I really like your blog!

 6. Great post, I think people should learn a lot from this site its very user friendly.

 7. To {win back|recover}, you {need|require} to {{bet|wager} on|bank on} {any|any type of|any kind of} {sporting|showing off} {event|occasion} with {odds|chances|probabilities} of {at {least|the very least}|a minimum of|at the very least} 3. {If {a prediction|a forecast} is {correct|appropriate|right|proper}, you {will|will certainly} {receive|get|obtain} {a part|a component} of the {bonus|reward|perk|benefit|bonus offer|incentive} #file_linksC:\1\6.txt”,1,S] {In {addition|enhancement} to|along with} the {{prize|reward} {money|cash}|cash prize}. |You {will|will certainly} {receive|get|obtain} {a part|a component} of the {bonus|reward|perk|benefit|bonus offer|incentive} in {addition|enhancement} to the {prize|reward} {money|cash} if {a prediction|a forecast} is {correct|appropriate|right|proper}. } The {first|very first|initial} to {receive|get|obtain} the welcome „Express Bonus”. The {first|very first|initial} {option|choice|alternative} is to {enter|go #file_linksC:\1\3.txt”,1,S] into|get in} all your {personal|individual} #file_linksC:\1\6.txt”,1,S] {Information|info|details} {up front|in advance} {and|as well as|and also} {create|produce|develop} {a totally|a completely|an absolutely|an entirely} {new|brand-new} account. {First {method|technique|approach}: Quick {registration|enrollment}. |{Method|Technique|Approach}: Quick {registration|enrollment}. } Quick {payouts|payments}, {quick|fast} {verification|confirmation}, {easy|simple|very easy} {deposits|down payments}. 2. Mirror. In {appearance|look}, the {site|website} looks {absolutely|definitely} {normal|typical|regular}, {but|however|yet} the address {on the Internet|on the web|online|on the net} is {different|various}. A mirror is {an exact|a precise|a specific} {copy|duplicate} of the {site|website}, which {has|has actually} not yet been {found|discovered|located} {and|as well as|and also} {blocked|obstructed}. Login to Live Betting {is on|gets on} the {main|primary|major} {page|web page} {at the top|on top}. As we {said|stated|claimed} above, the {main|primary|major} {objective|goal|purpose} of this {company|business|firm} is to make your {game|video game} {comfortable|comfy}. {However, {given|provided|offered} the {similarities|resemblances} in {culture|society}, the {company|business|firm} {decided|chose|made a decision|determined} that {users|individuals|customers} from India #file_linksC:\1\3.txt”,1,S] were {{just|simply} as|equally as} {important|essential|crucial|vital} {guests|visitors} on the {site|website} as those playing from the {former|previous} Soviet Union. |{Given|Provided|Offered} the {similarities|resemblances} in {culture|society}, the {company|business|firm} {decided|chose|made a decision|determined} that {users|individuals|customers} from India were {just|simply} as {important|essential|crucial|vital} {guests|visitors} on the {site|website} as those playing from the {former|previous} Soviet Union. } {However, it {should|ought to|must|needs to} be {noted|kept in mind} that you can not {bet|wager} a multi-bet for one {match|suit}.

 8. Normally I do not read post on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to take a look at and do it! Your writing taste has been surprised me. Thank you, quite nice post.

 9. Czytam Twgo bloga nader często, regularnie, odwiedź też mojego mówię będzie fajnie… 🙂

 10. Hey what a brilliant post I have come across and believe me I have been searching out for this similar kind of post for past a week and hardly came across this. Thank you very much and will look for more postings from you

 11. Your style is very unique in comparison to other people I have read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this web site.

Dodaj odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Więcej z kategorii: Biznes w Polsce