Biznes za granicąMalta

Malta – wschodząca gwiazda optymalizacji

W 50 lat po oderwania się od Wielkiej Brytanii ta niewielka wysepka na Morzu Śródziemnym wyrasta na europejskie centrum usług korporacyjnych. Najważniejszą zaletą Malty jest fakt, że maltański system podatkowy operuje systemem pełnego odliczenia podatku pozwalającym na to, że jakikolwiek podatek należny jest uznawany za zwrotny „kredyt” przyznawany beneficjentowi jeśli tylko jest on przedmiotem dalszych transferów. Dodatkowo istnieje szereg innych czynników zachęcających, jednocześnie w pełni zgodnych z zasadami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz dyrektywami UE, ukierunkowanych na przyciąganie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Wyspę. Mają one na celu rozwój i atrakcyjność Malty jako centrum usług finansowych.

System zwrotu podatku „tax refund”

Sprawdź także kurs online Induni x Oniszczuk&Associates:
Dlaczego tradycyjna optymalizacja podatkowa już nie działa?
Pozapodatkowe korzyści z zakładania spółek zagranicą
Najczęstsze błędy przy budowaniu struktur międzynarodowych
Budowanie krajowych i międzynarodowych struktur spółkowych
Międzynarodowa optymalizacja ryzyka i ochrona majątku. Lista rajów podatkowych

Postaram się pokrótce przybliżyć, jak wygląda maltański system zwrotu podatku. Standardowa stawka podatku od osób prawnych na Malcie wynosi 35%. Jednak akcjonariusze otrzymujący wypłaty ze spółki maltańskiej są uprawnieni do ubiegania się o coroczny zwrot tamtejszego podatku. Zwroty podatku stosuje się również tam, gdzie spółka prowadzi działalność za pośrednictwem oddziału zagranicznego na Malcie. Taki system pozwala na uniknięcie rygorów CFC – 35 % stawka CIT nie jest nominalnie niższa niż 3/4 stawki polskiej i CFC nie ma zastosowania, choć faktycznie jest ona obniżona w skutek zwrotu.

  Możliwe są następujące zwroty:

 • zwrot 6/7 kwoty podatku – odnosi się do dochodu podatkowego z tytułu działalności handlowej. Efektywna stawka podatku wynosi obecnie 5%;
 • zwrot 5/7 kwoty podatku – stosuje się do dochodów z odsetek biernych i należności licencyjnych. Efektywna stawka podatku to obecnie 10%;
 • zwrot 2/3 kwoty podatku – dostępny jest w sytuacji, kiedy spółka wniosła o uniknięcie podwójnego opodatkowania. Zwrot zależy od rodzaju wykorzystanej ulgi i jest ograniczona do podatku zapłaconego na Malcie;
 • zwrot 100 % kwoty podatku – dotyczy dywidend oraz zysków kapitałowych pochodzących od uczestniczącej spółki holdingowej (szczegóły poniżej).

Co więcej, Malta działa na zasadzie systemu pełnego odliczenia podatku, przy czym całość podatku zapłaconego od zysków w formie dywidendy przez spółkę maltańską jest dostępna jako kredyt dla akcjonariuszy w stosunku do podatku należnego od dochodu z dywidendy. Podobnie korzystnie wygląda maltański system w kwestii podwójnego opodatkowania. Malta nie obciąża żadnym podatkiem dywidend wychodzących, odsetek i należności licencyjnych, niezależnie od rezydencji podatkowej i statusu odbiorcy. Należy mieć na uwadze, iż dochód otrzymany na Malcie ze źródeł zagranicznych może podlegać opodatkowaniu za granicą. Malta posiada rozbudowaną sieć umów w celu ograniczenia występowania podwójnego opodatkowania, a także inne formy ulg podatkowych, wliczając jednostronne odliczenie jednolitej stawki z tytułu podatku zagranicznego (FRFTC).

Partycypacja

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com

Dywidendy i zyski kapitałowe uzyskane z akcji posiadanych w ramach „partycypacji” są zwolnione z podatku na Malcie, w zależności od dokonania wyboru przez podatnika. Jak należy rozumieć pojęcie partycypacji? Otóż 10-procentowy udział w spółce nie będącej rezydentem, posiadany przez rezydenta Malty, może się kwalifikować jako „partycypacja”. W przypadku, gdy akcje są utrzymywane poniżej progu 10 %, taki holding może być uznany za „partycypację”, jeśli spółka maltańska:

 • ma prawo według własnego uznania do nabycia bądź ma prawo pierwszeństwa do rozdysponowania akcji spółki zagranicznej, lub
 • ma prawo być reprezentowaną w zarządzie spółki zagranicznej, lub
 • posiada udziały przekraczające wartość € 1,165,000 albo równowartość tej kwoty przez nieprzerwany okres 183 dni, lub
 • posiada akcje w spółce zagranicznej dla wspierania działalności przez maltańską spółkę (bez handlu akcjami).

Zwolnienia przy zbyciu akcji

W sytuacji zbycia akcji również przewidziane są zwolnienia – od podatku dochodowego oraz od cła. Wszelkie zyski i przychody uzyskane lub otrzymane przez osoby, które nie rezydują na Malcie, przy zbyciu jakichkolwiek udziałów w spółce, są zwolnione z podatku pod warunkiem że taka spółka nie posiada na własność nieruchomości na Malcie. Ponadto, nabycie bądź sprzedaż papierów wartościowych z jakichkolwiek powodów przez osoby, które nie są rezydentami Malty, są zwolnione z należności skarbowych. Papiery wartościowe obejmują udziały, akcje, obligacje, czy inne korzyści w którejkolwiek spółce lub inne dokumenty je reprezentujące.

Malta oferuje także szereg innych znaczących korzyści:

 • zwolnienie z podatku dotyczące odsetek, dyskonta, premii lub należności licencyjnych, pochodzących z lub uzyskanych przez osobę nie będącą rezydentem Malty;
 • niskie stawki podatkowe dla posiadaczy pozwolenia na plan stałego pobytu;
 • brak podatków wyjściowych dla odsyłanych środków poza Maltę;
 • brak przepisów dotyczących cen transferowych;
 • nie ma żadnych zasad cienkiej kapitalizacji rynkowej ani wskaźników akcyjnych;
 • procedura przerejestrowania spółek do i z Malty odbywa się bez potrzeby ich likwidacji.

Autor: Angelika Górnikowska, Maciej Oniszczuk
Masz pytania? Napisz do mnie: maciej@oniszczuk.com

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com
Maciej Oniszczuk

Zobacz, również

12 Komentarze

 1. … [Trackback]

  […] Find More here on that Topic: abcspolek.pl/malta-wschodzaca-gwiazda-optymalizacji/ […]

 2. … [Trackback]

  […] Read More Info here on that Topic: abcspolek.pl/malta-wschodzaca-gwiazda-optymalizacji/ […]

 3. … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: abcspolek.pl/malta-wschodzaca-gwiazda-optymalizacji/ […]

 4. … [Trackback]

  […] There you can find 36975 additional Information to that Topic: abcspolek.pl/malta-wschodzaca-gwiazda-optymalizacji/ […]

 5. … [Trackback]

  […] Find More Info here on that Topic: abcspolek.pl/malta-wschodzaca-gwiazda-optymalizacji/ […]

 6. … [Trackback]

  […] Here you can find 4073 additional Info to that Topic: abcspolek.pl/malta-wschodzaca-gwiazda-optymalizacji/ […]

 7. … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: abcspolek.pl/malta-wschodzaca-gwiazda-optymalizacji/ […]

 8. … [Trackback]

  […] Here you can find 81009 more Info to that Topic: abcspolek.pl/malta-wschodzaca-gwiazda-optymalizacji/ […]

 9. … [Trackback]

  […] There you will find 31585 additional Information to that Topic: abcspolek.pl/malta-wschodzaca-gwiazda-optymalizacji/ […]

 10. … [Trackback]

  […] Info on that Topic: abcspolek.pl/malta-wschodzaca-gwiazda-optymalizacji/ […]

 11. … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: abcspolek.pl/malta-wschodzaca-gwiazda-optymalizacji/ […]

 12. … [Trackback]

  […] Find More Information here to that Topic: abcspolek.pl/malta-wschodzaca-gwiazda-optymalizacji/ […]

Komentarze są wyłączone

Więcej z kategorii: Biznes za granicą