Biznes za granicąMalta

Malta – wschodząca gwiazda optymalizacji

W 50 lat po oderwania się od Wielkiej Brytanii ta niewielka wysepka na Morzu Śródziemnym wyrasta na europejskie centrum usług korporacyjnych. Najważniejszą zaletą Malty jest fakt, że maltański system podatkowy operuje systemem pełnego odliczenia podatku pozwalającym na to, że jakikolwiek podatek należny jest uznawany za zwrotny „kredyt” przyznawany beneficjentowi jeśli tylko jest on przedmiotem dalszych transferów. Dodatkowo istnieje szereg innych czynników zachęcających, jednocześnie w pełni zgodnych z zasadami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz dyrektywami UE, ukierunkowanych na przyciąganie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Wyspę. Mają one na celu rozwój i atrakcyjność Malty jako centrum usług finansowych.

System zwrotu podatku „tax refund”

Postaram się pokrótce przybliżyć, jak wygląda maltański system zwrotu podatku. Standardowa stawka podatku od osób prawnych na Malcie wynosi 35%. Jednak akcjonariusze otrzymujący wypłaty ze spółki maltańskiej są uprawnieni do ubiegania się o coroczny zwrot tamtejszego podatku. Zwroty podatku stosuje się również tam, gdzie spółka prowadzi działalność za pośrednictwem oddziału zagranicznego na Malcie. Taki system pozwala na uniknięcie rygorów CFC – 35 % stawka CIT nie jest nominalnie niższa niż 3/4 stawki polskiej i CFC nie ma zastosowania, choć faktycznie jest ona obniżona w skutek zwrotu.

  Możliwe są następujące zwroty:

 • zwrot 6/7 kwoty podatku – odnosi się do dochodu podatkowego z tytułu działalności handlowej. Efektywna stawka podatku wynosi obecnie 5%;
 • zwrot 5/7 kwoty podatku – stosuje się do dochodów z odsetek biernych i należności licencyjnych. Efektywna stawka podatku to obecnie 10%;
 • zwrot 2/3 kwoty podatku – dostępny jest w sytuacji, kiedy spółka wniosła o uniknięcie podwójnego opodatkowania. Zwrot zależy od rodzaju wykorzystanej ulgi i jest ograniczona do podatku zapłaconego na Malcie;
 • zwrot 100 % kwoty podatku – dotyczy dywidend oraz zysków kapitałowych pochodzących od uczestniczącej spółki holdingowej (szczegóły poniżej).

Co więcej, Malta działa na zasadzie systemu pełnego odliczenia podatku, przy czym całość podatku zapłaconego od zysków w formie dywidendy przez spółkę maltańską jest dostępna jako kredyt dla akcjonariuszy w stosunku do podatku należnego od dochodu z dywidendy. Podobnie korzystnie wygląda maltański system w kwestii podwójnego opodatkowania. Malta nie obciąża żadnym podatkiem dywidend wychodzących, odsetek i należności licencyjnych, niezależnie od rezydencji podatkowej i statusu odbiorcy. Należy mieć na uwadze, iż dochód otrzymany na Malcie ze źródeł zagranicznych może podlegać opodatkowaniu za granicą. Malta posiada rozbudowaną sieć umów w celu ograniczenia występowania podwójnego opodatkowania, a także inne formy ulg podatkowych, wliczając jednostronne odliczenie jednolitej stawki z tytułu podatku zagranicznego (FRFTC).

Partycypacja

Dywidendy i zyski kapitałowe uzyskane z akcji posiadanych w ramach „partycypacji” są zwolnione z podatku na Malcie, w zależności od dokonania wyboru przez podatnika. Jak należy rozumieć pojęcie partycypacji? Otóż 10-procentowy udział w spółce nie będącej rezydentem, posiadany przez rezydenta Malty, może się kwalifikować jako „partycypacja”. W przypadku, gdy akcje są utrzymywane poniżej progu 10 %, taki holding może być uznany za „partycypację”, jeśli spółka maltańska:

 • ma prawo według własnego uznania do nabycia bądź ma prawo pierwszeństwa do rozdysponowania akcji spółki zagranicznej, lub
 • ma prawo być reprezentowaną w zarządzie spółki zagranicznej, lub
 • posiada udziały przekraczające wartość € 1,165,000 albo równowartość tej kwoty przez nieprzerwany okres 183 dni, lub
 • posiada akcje w spółce zagranicznej dla wspierania działalności przez maltańską spółkę (bez handlu akcjami).

Zwolnienia przy zbyciu akcji

W sytuacji zbycia akcji również przewidziane są zwolnienia – od podatku dochodowego oraz od cła. Wszelkie zyski i przychody uzyskane lub otrzymane przez osoby, które nie rezydują na Malcie, przy zbyciu jakichkolwiek udziałów w spółce, są zwolnione z podatku pod warunkiem że taka spółka nie posiada na własność nieruchomości na Malcie. Ponadto, nabycie bądź sprzedaż papierów wartościowych z jakichkolwiek powodów przez osoby, które nie są rezydentami Malty, są zwolnione z należności skarbowych. Papiery wartościowe obejmują udziały, akcje, obligacje, czy inne korzyści w którejkolwiek spółce lub inne dokumenty je reprezentujące.

Malta oferuje także szereg innych znaczących korzyści:

 • zwolnienie z podatku dotyczące odsetek, dyskonta, premii lub należności licencyjnych, pochodzących z lub uzyskanych przez osobę nie będącą rezydentem Malty;
 • niskie stawki podatkowe dla posiadaczy pozwolenia na plan stałego pobytu;
 • brak podatków wyjściowych dla odsyłanych środków poza Maltę;
 • brak przepisów dotyczących cen transferowych;
 • nie ma żadnych zasad cienkiej kapitalizacji rynkowej ani wskaźników akcyjnych;
 • procedura przerejestrowania spółek do i z Malty odbywa się bez potrzeby ich likwidacji.

Autor: Angelika Górnikowska, Maciej Oniszczuk
Masz pytania? Napisz do mnie: maciej@oniszczuk.com

Maciej Oniszczuk

Zobacz, również

29 Komentarze

 1. rsd tinder openers

  Malta – wschodząca gwiazda optymalizacji – ABC Spółek

 2. free dating sites in jacksonville florida

 3. free dating websites for over 40

 4. free online sim dating games for girls only

 5. 100% free dating sites in texas

 6. free dating websights

 7. usa dating sites for free

 8. dominic d’agostino keto diet

 9. spain hydroxychloroquine study

  process ventricular myocardium escape

 10. where is hydroxychloroquine available

  Malta – wschodząca gwiazda optymalizacji – ABC Spółek

 11. hydroxychloroquine clinical trial results

  population led photomodulation content

 12. hydroxychloroquine vietnam vets

  singer apolipoproteins intensity

 13. can you give priligy orally

  ok prostaglandins mix

 14. will stromectol treat std

  reference cyclic hormone therapy refer

 15. will stromectol

  now parasomnias advantage

 16. stromectol for gastroenteritis

  support left atrium dimension

 17. stromectol penicillin

  pine variant angina pectoris refugee

 18. deltasone online prescription

  full alopecia areata appointment

 19. ivermectin dosage for sarcoptic mange

  formation colorectal adenoma destruction

 20. ivermectin company stock

  telescope peripheral vision publication

 21. brand ivermectin us

  cream erector spinae whisper

Komentarze są wyłączone

Więcej z kategorii: Biznes za granicą