Podatki

Koniec raju podatkowego na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych? Od 1 stycznia nadchodzą zmiany

raj podatkowy

Koniec raju podatkowego na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych? Od 1 stycznia nadchodzą zmiany

Egzotyczne Karaiby od wielu lat, nieustannie przyciągają cały świat nie tylko wspaniałym klimatem i krajobrazami. Brytyjskie Wyspy Dziewicze (BVI) podlegające Wielkiej Brytanii i składające się z aż 60 wysp zlokalizowanych w basenie Morza Karaibskiego, są także jednym z najsłynniejszych rajów podatkowych na całym świcie. Ich system prawny opiera się na angielskim common law. Co jednak istotne system podatkowy wcale nie jest regulowany przez Wielką Brytanię. Wyspy odznaczają się niezwykle stabilnym systemem gospodarczym i politycznym oraz dobrymi kontaktami międzynarodowymi. Ponadto zainteresowanych zachęca przede wszystkim fakt braku podatku dochodowego od spółek i osób fizycznych. Całość sprawia, że od lat są jednym z najbardziej rozchwytywanych terytoriów zamorskich do założenia spółki. Do znacznych korzyści prowadzenia spółki na Wyspach Dziewiczych można dodać również bardzo intratny system podatkowy, pozwalający na efektywną optymalizację. Spółki zarejestrowane w BVI mogą być także notowane na zagranicznych giełdach.

Zmiany prawne od 1 stycznia 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych wprowadzone zostaną istotne zmiany w zakresie prowadzenia spółek. Są one związane dostosowywaniem się przedmiotowej jurysdykcji do aktualnie obowiązujących przepisów prawa międzynarodowego i regulacji związanych z ogólnoświatową walką z praniem pieniędzy. Dotychczas BVI zawarły umowy o wymianie informacji podatkowych aż z 28 państwami, w tym także z Polską. Pomimo tego, że są uznawane są w Polsce za terytorium stosujące szkodliwą konkurencję podatkową, to jednak nie zniechęca to potencjalnych zainteresowanych założeniem spółki na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Od lat są jedną z chętniej wybieranych jurysdykcji na świecie do prowadzenia działalności. Do końca grudnia 2022 roku, przedsiębiorcy będą jednak zobowiązani wprowadzić nowe przepisy w życie pod groźbą otrzymania kary finansowej. Czy to oznacza pewnego rodzaju koniec ery raju podatkowego?

Najważniejsze zmiany wprowadzane w raju podatkowym BVI

Do najważniejszych zmian, z jakimi będą się musieli zmierzyć przedsiębiorcy należy na pewno zaliczyć fakt, że nazwiska dyrektorów spółek BVI będą dostępne w systemie internetowym BVI VIRRGIN. Wyszukiwanie będzie odbywać się według nazwy spółki i wyświetlane będą jedynie nazwiska obecnych dyrektorów. Poprzednie rejestry dyrektorów założone na zasadach prywatnych nie będą dostępne.  Jeśli użytkownik będzie chciał skorzystać z możliwości wyszukania, będzie musiał mieć założone, aktywne konto w przedmiotowym systemie. Ponadto zniesiony zostaje system akcji na okaziciela. W przeciwieństwie do akcji imiennych, cechą charakterystyczną akcji na okaziciela jest to, że nie są związane z konkretną osobą, a dane osobowe akcjonariusza nie są uwidocznione na dokumencie akcji. Oznacza to więc znaczne utrudnienie dla przedsiębiorców.

Obowiązek zawiadamiania

Ponadto przedsiębiorców może zainteresować fakt, że obowiązkowym będzie złożenie zawiadomienia o zamiarze kontynuacji działalności spółki w innej jurysdykcji. Oczywiście jeśli takowe planujemy, na co najmniej 14 dni przed przedmiotowym przystąpieniem. Warto wspomnieć, że tzw. dobrowolni likwidatorzy będą zobowiązani do bycia rezydentem BVI przez okres nie krótszy niż 180 dni. Będą ich też obowiązywały wymogi odpowiednich kwalifikacji zawodowych, jak również posiadania odpowiedniego doświadczenia. Przedsiębiorcy będą musieli złożyć roczną deklarację finansową w terminie dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku podatkowego lub finansowego spółki. Co istotne przedmiotowe sprawozdanie nie będzie podawane do informacji publicznej.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com

Rozwiązanie spółki z powodu nieuiszczenia opłaty licencyjnej

Firmy, które zostaną wykreślone z rejestru z powodu nieuiszczenia rocznych opłat licencyjnych, zostaną rozwiązane po 90 dniach. Co ważne jeśli spółka została rozwiązana, może złożyć w ciągu 5 lat wniosek do Sądu o przywrócenie jej. Musi spełniać konkretne warunki, tj. na przykład gdy spółka została rozwiązana w drodze dobrowolnej likwidacji na podstawie ustawy o BC lub likwidacji na podstawie ustawy o upadłości, a w dniu rozwiązania nie prowadziła działalności gospodarczej. Spółka zagraniczna może zostać także przywrócona gdy celem będzie chociażby wszczęcie czy też przerwanie postępowania prowadzonego w imieniu lub przeciwko spółce. Spółki, które zostaną wykreślone w dniu wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji, będą miały 6 miesięcy na przywrócenie od dnia wejścia w życie przepisów. Chyba że okres przyznany przez poprzednią ustawę przypada wcześniej. Jeżeli wykreślona spółka nie zostanie przywrócona w terminie 6 miesięcy, uważać się ją będzie za rozwiązaną.

Status atrakcyjnego raju podatkowego Brytyjskich Wysp Dziewiczych nie zagrożony

Raje podatkowe starają się stworzyć jak najlepsze warunki skłaniające przedsiębiorców do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Zapewniają bezpieczeństwo kapitału, niskie podatki i wyjątkową poufność. Nowe przepisy choć wprowadzają kolosalne zmiany w życiu przedsiębiorców, to nie zniechęcają potencjalnych zainteresowanych. Brytyjskie Wyspy Dziewicze cieszą się wciąż ogromnym zainteresowaniem i zapewne jeszcze długo będą określane mianem jednego z najważniejszych rajów podatkowych.

autor: Zofia Zawłodzka

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com

Zobacz, również

Komentarze są wyłączone

Więcej z kategorii: Podatki