Biznes w PolscePodatkiPrawo nowych technologii

Wynagrodzenie w kryptowalutach – czy jest możliwe w Polsce?

wynagrodzenie w kryptowalutach

Wynagrodzenie w kryptowalutach – czy jest możliwe w Polsce?

Potrzeby pracowników zmieniają się bardzo intensywnie, podobnie jak cały polski rynek pracy. Kryzys energetyczny, wysoka inflacja i malejąca liczba osób bezrobotnych w połączeniu ze stale rosnącym zainteresowaniem dotyczącym walut wirtualnych powodują, że coraz więcej osób zainteresowanych jest otrzymywaniem wynagrodzenia w kryptowalutach. Powstaje więc pytanie, czy taka forma rozliczenia jest w ogóle możliwa? Nie ma oczywiście żadnych wątpliwości co do rozwiązań na zachodzie. M.in. Microsoft czy PayPal korzystają z tej metody już od dłuższego czasu. Z powodzeniem realizują część dodatkowych świadczeń w postaci premii czy nagród właśnie w formie walut wirtualnych. W Argentynie, aż 30% osób pracujących zdalnie otrzymuje wynagrodzenie w kryptowalutach. Mimo to, na naszym rodzimym podwórku temat kryptowalutowych wypłat wciąż raczkuje i budzi wiele wątpliwości.

Wynagrodzenie w kryptowalutach a Kodeks Pracy

Co do zasady, zgodnie z art. 86 §2 kp, wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej. Czy kryptowaluty spełniają definicję formy pieniężnej? W myśl art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, absolutnie nie. Kryptowaluty kwalifikuje się je jako składową wartości majątkowych, która m. in. nie jest prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP.

Kodeks pracy dopuszcza jednak częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna, pod warunkiem, że przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy. Oznacza to, że w danej firmie musiałby funkcjonować związek zawodowy, ponieważ bez niego niemożliwe jest istnienie układu zbiorowego. Witold Solski, przewodniczący Komisji Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Samozatrudnionych „wBREw” przyznał, że gdyby ze strony pracodawców padło pytanie dotyczące wypłat w Bitcoinie, to związek zgodę na wypłatę wynagrodzenia w kryptowalutach wyrazi. Do tej pory jednak takie zapytania się nie pojawiały.

Droga pośrednia do wynagrodzenia w kryptowalutach

Istnieje jednak możliwość, która nie wymaga spełnienia żadnych szczególnych warunków czy przesłanek. W formie kryptowalut mogą być wypłacane m. in. bonusy lub uznaniowe nagrody za wartość wnoszoną przez pracownika do firmy. Ustalenia te powinny jednak zostać dokładnie usankcjonowane w umowie o pracę. Ponadto, zapisy powinny kompleksowo regulować kwestie związane z symetrią ryzyk, jak choćby pewność kapitalizacji a także zawierać klauzule bezpieczeństwa.

Z powyższego wyłania się jeden prosty wniosek. Wypłata całości wynagrodzenia za pracę w formie walut wirtualnych nie jest możliwa w obecnym reżimie kodeksu pracy.

Umowy cywilnoprawne umożliwiają wynagrodzenie w kryptowalutach

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenie, a także w przypadku kontraktorów świadczących usługi na podstawie umowy B2B, podejście jest dużo bardziej elastyczne. Restrykcje wynikające z przepisów Kodeksu Pracy zastosowania nie mają, ponieważ ww. usługodawcy nie zawiązują z usługobiorcą stosunku pracy. Aktem, na który trzeba zwrócić uwagę w kontekście wynagrodzenia dotyczącego tego rodzaju umów jest ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynika z niej bezpośrednio, że w formie pieniężnej powinno być wypłacone jedynie minimalne wynagrodzenie, czyli – w 2022 roku – 19,7 zł brutto na godzinę. Oznacza to, że nie ma najmniejszych przeszkód do tego, by pozostałą część wynagrodzenia realizować np. w Bitcoinie czy Ethereum.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu nie znajduje zastosowania do osób świadczących usługi na podstawie umowy o dzieło lub umowy agencyjnej. Dodatkowo ww. ustawa zakłada wyłączenie z wymogu zachowania formy pieniężnej w stosunku do kontraktorów, którzy w pełni swobodnie decydują o czasie i miejscu świadczenia usług i jednocześnie wynagradzani są w systemie prowizyjnym. Niezbędne jest jednak spełnienie obydwóch warunków jednocześnie.

Oznacza to, że możliwym jest otrzymanie całości wynagrodzenia w postaci walut wirtualnych. Kluczowe znaczenie przy ocenie dopuszczalności tego zabiegu jest rodzaj umowy na podstawie której świadczone są usługi.

Z szacunków przeprowadzonych przez Komisję Europejską wynika, że w całej Unii Europejskiej brakuje ponad 600 tysięcy programistów. W samej Polsce wakaty dla specjalistów IT stanowią niemal 10% unijnego zapotrzebowania. Branża IT, która charakteryzuje się największym odsetkiem umów B2B ma dzięki temu relatywnie dużą swobodę ustalania reguł dotyczących wypłaty wynagrodzenia. Pomimo kolejnej ‘kryptowalutowej zimy’ – zainteresowanie programistów otrzymywaniem wynagrodzenia w postaci kryptoaktywów rośnie i nic nie wskazuje na odwrócenie tego trendu.

Chcesz wiedzieć więcej o kryptowalutach?
Zobacz nasz poprzedni wpis w tym temacie.

autor: Jakub Boch

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com

Zobacz, również

Komentarze są wyłączone

Więcej z kategorii: Biznes w Polsce