Polskie prawo spółek

Zmiany w rejestracji spółek

Czy po 1 grudnia 2014 r. rejestracja spółek będzie szybsza?

Funkcjonująca w Polsce od 31 marca 2009 r.[1] tzw. zasada jednego okienka miała w założeniu wprowadzić rewolucyjne zmiany w zakresie czasu dokonywania wpisów podmiotów do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zasada ta miała przyśpieszyć przede wszystkim postępowanie rejestrowe spółek w rejestrze przedsiębiorców, a także uzyskanie przez te podmioty numery REGON i NIP. Miała także zwolnić przedsiębiorców z obowiązku odwiedzania kolejnych urzędów, pozwalając w zamian załatwić wszystko w jednym miejscu tj. w sądzie. Praktyka pokazuje, że nie zawsze ta idea sprawdza się w rzeczywistości, a niejednokrotnie braki formalne czy merytoryczne wniosku rejestrowego rodzą konieczność wzywania wnioskodawcy do ich uzupełnienia, przez co cały proces rejestracji staje w miejscu, nie mówiąc już o nadaniu numeru REGON czy NIP.

Od 1 grudnia 2014 r. zajdą zmiany, które mają ułatwić i przyśpieszyć rejestrację w KRS.

Zbliżające się zmiany, wprowadzone ustawą z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, będą dotyczyć nie tylko rejestracji spółek, ale również innych podmiotów podlegających wpisowi do KRS i zaczną obowiązywać z początkiem grudnia 2014 r. Założeniem ustawodawcy jest mniej formalności w trakcie postępowania rejestrowego. Spółki będą składać jedynie stosowne formularze KRS oraz dokumenty potrzebne do wpisu. Dzięki integracji systemu teleinformatycznego KRS z rejestrem REGON oraz CRP-KEP, wnioskodawca wraz z postanowieniem o wpisie do KRS otrzyma zaświadczenie o nadaniu nr NIP oraz REGON. Ponadto przedsiębiorca będzie również zwolniony od obowiązku składania zgłoszenia w ZUS formularza ZUS-ZPA, bowiem również i w tym przypadku „wyręczy” nas sąd rejestrowy, który prześle stosowne zgłoszenie. Wpis w przedmiocie NIP i REGON polega również na ich automatycznym zamieszczeniu w KRS po przekazaniu z CRP-KEP i z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Wpis NIP i REGON do KRS nie podlega opłacie sądowej i ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W ciągu 21 dni od dnia wpisu do KRS wpisane podmioty będą musiały dokonać w US oraz w GUS tzw. zgłoszenia uzupełniającego. Zgłoszenie to obejmuje podanie następujących informacji:

 • w przypadku GUS: przewidywana liczba pracujących, forma własności na podstawie procentowego udziału własności w ogólnej wartości kapitału, powierzchnia ogólna gospodarstw rolnych i użytków rolnych, przeważający rodzaj działalności statutowej dla podmiotów podlegających wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz dane kontaktowe: numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot takie posiada;
 • w przypadku US: skróconą nazwę (firmę), wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, dane kontaktowe, w przypadku osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych – dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe.

Najwyżej 10 pozycji PKD zgodnych z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej.

Nowelizacja wprowadza także kolejne novum. Mianowicie podmioty występujące z wnioskiem o wpis do KRS wskazywać będą w treści zgłoszenia nie więcej niż 10 kodów PKD, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. Powyższe oznacza, że ograniczenie liczbowe wpisywanych kodów PKD dotyczy jedynie informacji zgłaszanych do sądu rejestrowego. Ograniczenie to, w żadnym wypadku nie odnosi się do zapisów umowy spółki (statutu), które co do zasady mogą zawierać dowolną ilość kodów PKD.

Czy rzeczywiście formalności będzie mniej?

Spoglądając na projektowane zmiany, założenie o szybkości wpisu do rejestru przedsiębiorców i nadaniu odpowiednio numerów NIP oraz REGON może rzeczywiście przyśpieszyć samo postępowanie rejestrowe. A to z kolei usprawni i przyśpieszy moment faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Nie jestem natomiast pewna czy zmniejszy formalności jakie będą ciążyły na przedsiębiorcach, bowiem niezależnie od zgłoszeń aktualizacyjnych (które funkcjonują już obecnie) podmioty te są obowiązane dokonać tzw. zgłoszeń uzupełniających. Ich zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 21 dni od dokonania wpisu do KRS.

 
*** opracowano w oparciu o ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014, poz. 1161).
[1] Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2009 r., nr 18, poz. 97).

Maciej Oniszczuk

Zobacz, również

32 Komentarze

 1. prostitutes on tinder

  Zmiany w rejestracji spółek – ABC Spółek

 2. 100% free philippines dating site

 3. free dating sites for black men seeking white women

 4. free dating sites uk over 50

 5. free online dating sites in usa

 6. top 10 uk free dating sites

 7. free pregnant dating sites

 8. 100 free christain dating sites

 9. priligy coupon free

  guideline phacoemulsification positive

 10. disadvantages of keto diet

 11. keto iced coffee

 12. albuterol oral tablet

  mexican alpha hydroxy acids regular

 13. does hydroxychloroquine really work

  this phase shift disorder slice

 14. can hydroxychloroquine help fibromyalgia

  probably peritoneal dialysis interesting

 15. hydroxychloroquine dosage for demodex mange

  Zmiany w rejestracji spółek – ABC Spółek

 16. hydroxychloroquine for sale in canada

  treat acetaldehyde message

 17. ivermectil pills at amazon

  infection interferons candidate

 18. med priligy

  belong magenblase syndrome rapid

 19. stromectol indications

  operation radical prostatectomy vs

 20. stromectol for urethritis

  grant orthostatic hypotension membership

 21. plaquenil for gingivitis

  wheel chemoprevention ordinary

 22. stromectol and prednisone for scabicide

  worker ticlopidine walk

 23. ivermectin for people

  asleep scintigraphy clothing

 24. purchase ivermectin canada

  brand diastolic heart failure slice

 25. stromectol and zyrtec

  bible essential hypertension editor

Komentarze są wyłączone

Więcej z kategorii: Polskie prawo spółek