Polskie prawo spółek

Zmiany w rejestracji spółek

Czy po 1 grudnia 2014 r. rejestracja spółek będzie szybsza?

Funkcjonująca w Polsce od 31 marca 2009 r.[1] tzw. zasada jednego okienka miała w założeniu wprowadzić rewolucyjne zmiany w zakresie czasu dokonywania wpisów podmiotów do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zasada ta miała przyśpieszyć przede wszystkim postępowanie rejestrowe spółek w rejestrze przedsiębiorców, a także uzyskanie przez te podmioty numery REGON i NIP. Miała także zwolnić przedsiębiorców z obowiązku odwiedzania kolejnych urzędów, pozwalając w zamian załatwić wszystko w jednym miejscu tj. w sądzie. Praktyka pokazuje, że nie zawsze ta idea sprawdza się w rzeczywistości, a niejednokrotnie braki formalne czy merytoryczne wniosku rejestrowego rodzą konieczność wzywania wnioskodawcy do ich uzupełnienia, przez co cały proces rejestracji staje w miejscu, nie mówiąc już o nadaniu numeru REGON czy NIP.

Od 1 grudnia 2014 r. zajdą zmiany, które mają ułatwić i przyśpieszyć rejestrację w KRS.

Zbliżające się zmiany, wprowadzone ustawą z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, będą dotyczyć nie tylko rejestracji spółek, ale również innych podmiotów podlegających wpisowi do KRS i zaczną obowiązywać z początkiem grudnia 2014 r. Założeniem ustawodawcy jest mniej formalności w trakcie postępowania rejestrowego. Spółki będą składać jedynie stosowne formularze KRS oraz dokumenty potrzebne do wpisu. Dzięki integracji systemu teleinformatycznego KRS z rejestrem REGON oraz CRP-KEP, wnioskodawca wraz z postanowieniem o wpisie do KRS otrzyma zaświadczenie o nadaniu nr NIP oraz REGON. Ponadto przedsiębiorca będzie również zwolniony od obowiązku składania zgłoszenia w ZUS formularza ZUS-ZPA, bowiem również i w tym przypadku „wyręczy” nas sąd rejestrowy, który prześle stosowne zgłoszenie. Wpis w przedmiocie NIP i REGON polega również na ich automatycznym zamieszczeniu w KRS po przekazaniu z CRP-KEP i z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Wpis NIP i REGON do KRS nie podlega opłacie sądowej i ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W ciągu 21 dni od dnia wpisu do KRS wpisane podmioty będą musiały dokonać w US oraz w GUS tzw. zgłoszenia uzupełniającego. Zgłoszenie to obejmuje podanie następujących informacji:

 • w przypadku GUS: przewidywana liczba pracujących, forma własności na podstawie procentowego udziału własności w ogólnej wartości kapitału, powierzchnia ogólna gospodarstw rolnych i użytków rolnych, przeważający rodzaj działalności statutowej dla podmiotów podlegających wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz dane kontaktowe: numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot takie posiada;
 • w przypadku US: skróconą nazwę (firmę), wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, dane kontaktowe, w przypadku osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych – dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe.

Najwyżej 10 pozycji PKD zgodnych z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com

Nowelizacja wprowadza także kolejne novum. Mianowicie podmioty występujące z wnioskiem o wpis do KRS wskazywać będą w treści zgłoszenia nie więcej niż 10 kodów PKD, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. Powyższe oznacza, że ograniczenie liczbowe wpisywanych kodów PKD dotyczy jedynie informacji zgłaszanych do sądu rejestrowego. Ograniczenie to, w żadnym wypadku nie odnosi się do zapisów umowy spółki (statutu), które co do zasady mogą zawierać dowolną ilość kodów PKD.

Czy rzeczywiście formalności będzie mniej?

Spoglądając na projektowane zmiany, założenie o szybkości wpisu do rejestru przedsiębiorców i nadaniu odpowiednio numerów NIP oraz REGON może rzeczywiście przyśpieszyć samo postępowanie rejestrowe. A to z kolei usprawni i przyśpieszy moment faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Nie jestem natomiast pewna czy zmniejszy formalności jakie będą ciążyły na przedsiębiorcach, bowiem niezależnie od zgłoszeń aktualizacyjnych (które funkcjonują już obecnie) podmioty te są obowiązane dokonać tzw. zgłoszeń uzupełniających. Ich zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 21 dni od dokonania wpisu do KRS.

 
*** opracowano w oparciu o ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014, poz. 1161).
[1] Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2009 r., nr 18, poz. 97).

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com
Maciej Oniszczuk

Zobacz, również

20 Komentarze

 1. … [Trackback]

  […] Read More Info here on that Topic: abcspolek.pl/zmiany-w-rejestracji-spolek/ […]

 2. … [Trackback]

  […] Find More here on that Topic: abcspolek.pl/zmiany-w-rejestracji-spolek/ […]

 3. … [Trackback]

  […] Find More here on that Topic: abcspolek.pl/zmiany-w-rejestracji-spolek/ […]

 4. … [Trackback]

  […] Read More on on that Topic: abcspolek.pl/zmiany-w-rejestracji-spolek/ […]

 5. … [Trackback]

  […] Information on that Topic: abcspolek.pl/zmiany-w-rejestracji-spolek/ […]

 6. … [Trackback]

  […] Find More here to that Topic: abcspolek.pl/zmiany-w-rejestracji-spolek/ […]

 7. … [Trackback]

  […] Information on that Topic: abcspolek.pl/zmiany-w-rejestracji-spolek/ […]

 8. … [Trackback]

  […] Information to that Topic: abcspolek.pl/zmiany-w-rejestracji-spolek/ […]

 9. … [Trackback]

  […] Here you will find 84930 more Information on that Topic: abcspolek.pl/zmiany-w-rejestracji-spolek/ […]

 10. … [Trackback]

  […] Here you can find 29735 more Information on that Topic: abcspolek.pl/zmiany-w-rejestracji-spolek/ […]

 11. … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: abcspolek.pl/zmiany-w-rejestracji-spolek/ […]

 12. … [Trackback]

  […] Find More Info here to that Topic: abcspolek.pl/zmiany-w-rejestracji-spolek/ […]

 13. … [Trackback]

  […] Read More Information here on that Topic: abcspolek.pl/zmiany-w-rejestracji-spolek/ […]

 14. … [Trackback]

  […] Read More on that Topic: abcspolek.pl/zmiany-w-rejestracji-spolek/ […]

 15. … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: abcspolek.pl/zmiany-w-rejestracji-spolek/ […]

 16. … [Trackback]

  […] Info on that Topic: abcspolek.pl/zmiany-w-rejestracji-spolek/ […]

 17. … [Trackback]

  […] Find More here to that Topic: abcspolek.pl/zmiany-w-rejestracji-spolek/ […]

 18. … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: abcspolek.pl/zmiany-w-rejestracji-spolek/ […]

 19. … [Trackback]

  […] There you will find 62546 more Info to that Topic: abcspolek.pl/zmiany-w-rejestracji-spolek/ […]

Komentarze są wyłączone

Więcej z kategorii: Polskie prawo spółek