Cypr

Nowy Ład czy nowy ląd? 5 zalet biznesowej migracji na Cypr

Przedstawiony w ostatnim czasie „Polski Ład” miał być planem na wyjście z kryzysu po pandemii. Póki co przedstawione tam pomysły spowodowały panikę w wielu firmach. Skłoniły też wielu przedsiębiorców do rozważenia przyszłości swoich biznesów. Analitycy wskazują, że najwięcej stracą osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowane stawką 19%, dla których najlepszym rozwiązaniem może okazać się biznesowa ucieczka z Polski. Czy powinno ich zainteresować założenie firmy na Cyprze? A jeśli tak, to dlaczego?

Od wielu lat Cypr uważany jest za bezpieczny azyl dla zagranicznego kapitału. Analiza obowiązującego tam prawa wskazuje, że jest świetnym wyborem dla inwestorów myślących o optymalizacji podatkowej w ramach Unii Europejskiej. Przez ostatnie lata pozwalał też bogatym Rosjanom lub Chińczykom na nabycie europejskiego paszportu.

Sprawdź także biznesowe kursy online Induni x Oniszczuk&Associates:
1. Międzynarodowa optymalizacja ryzyka i ochrona majątku. Lista rajów podatkowych
2. Dlaczego tradycyjna optymalizacja podatkowa już nie działa?
3. Budowanie krajowych i międzynarodowych struktur spółkowych
4. Międzynarodowa optymalizacja ryzyka i ochrona majątku. Lista rajów podatkowych

Cypr zawarł korzystne dla inwestorów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z wieloma krajami, w tym z Polską. Niestety od 2013 roku nie pozwala ona na szeroką optymalizację podatkową w oparciu o bycie dyrektorem w lokalnej spółce. Czy założenie firmy na Cyprze jest dalej atrakcyjne dla polskich inwestorów? A co ważniejsze, czy uchroni polskich przedsiębiorców przed „Polskim Ładem”?

Korzyści podatkowe

Cypr niezmiennie od lat pozostaje jednym z najkorzystniejszych systemów podatkowych dla spółek w Europie. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) wynosi 12.5% i może on być dodatkowo zmniejszony poprzez wdrożenie specjalnych struktur. Aby skorzystać z tak niskiego podatku spółka powinna być rezydentem cypryjskim.  Zatem zarząd i biura muszą znajdować się na Cyprze.

Spółka cypryjska może skorzystać też z wielu zwolnień podatkowych. Nie zapłaci podatku od zysków kapitałowych ze zbycia lub obrotu papierami wartościowymi, dywidend otrzymanych z zagranicy, dochodów osiągniętych przez zakład stały za granicą. Założona spółka holdingowa nie będzie więc płacić podatku od dywidend ani od sprzedaży spółek zależnych z zyskiem. Cypr ma podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z prawie 50 jurysdykcjami. Jako państwo członkowskie Unii Europejskiej obowiązuje tam prawo wspólnotowe, co zapewnia między innymi swobodny przepływ dywidend w określonych warunkach. Jurysdykcja cypryjska zapewnia pełną zgodność z międzynarodowymi standardami i regulacjami (m.in. OECD, FATF, UE). Istotnym jest, że kraj znajduje się na białej liście OECD.

Prawa własności intelektualnej a korzystny system podatkowy

Cypr oferuje unikalny system podatkowy dla dochodów z praw własności intelektualnej (IP Box). Takie rozwiązanie powinno szczególnie zainteresować dobrze zarabiających informatyków i programistów. Wielu „cyfrowych nomadów” z branży IT posiada swoje spółki właśnie tutaj.

Celem systemu IP Box jest zachęcanie do działań badawczo-rozwojowych. Oznacza on niższe opodatkowanie przychodów pochodzących z licencji, sublicencji, sprzedaży aktywów własności intelektualnej. Nakłady inwestycyjne związane z nabyciem lub rozwojem IP można odliczyć w pierwszym roku podatkowym oraz w 4 kolejnych latach. Maksymalna stawka podatku na Cyprze w tych przypadkach wynosi 2,5% od dochodu. Podobne systemy obowiązują też w innych krajach europejskich, ale stawki znacząco się różnią (Belgia 4,44%, Luksemburg 5,2, Francja 10%, Niderlandy 7%).

Rezydencja podatkowa

Po pandemii coraz więcej osób myśli o zmianie rezydencji i pracy zdalnej. Cypr oferuje jeden z najkorzystniejszych systemów rezydencji podatkowej dla obcokrajowców. W dniu 14 lipca 2017 r. cypryjska Izba Deputowanych przegłosowała ustawową zmianę definicji „osoby fizycznej będącej rezydentem podatkowym Cypru”. Od 1 stycznia 2017 r. osoba, która:

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com
  1. Nie spędza więcej niż 183 dni w dowolnym jednym państwie w ciągu roku podatkowego,
  2. Nie jest podatnikiem z innego państwa w tym samym roku podatkowym

I spełnia następujące trzy warunki:

  1. Pozostaje na Cyprze przez co najmniej 60 dni w roku podatkowym;
  2. Prowadzi działalność na Cyprze lub jest zatrudniona na Cyprze lub posiada stanowisko w cypryjskiej osobie prawnej w dowolnym czasie w trakcie roku podatkowego;
  3. Utrzymuje stały dom na Cyprze, który jest jej własnością albo wynajmowany (min. 12 miesięcy)

będzie uważana za rezydenta podatkowego Cypru. Ci z kolei mogą uzyskać swoje dywidendy, odsetki i należności licencyjne bez podatku.

Anonimowość i poufność

Wielu inwestorom zależy na zachowaniu anonimowości i poufności, na co pozwala cypryjskie prawo. W ramach międzynarodowego trustu, inwestor może być faktycznym właścicielem spółki i czerpać z niej wszystkie korzyści, ale nie musi być zarejestrowanym wspólnikiem widocznym w publicznym rejestrze. Korzystając z usług nominowanego udziałowca i dyrektora, faktyczni właściciele spółki zostają anonimowi. Należy pamiętać, że to nie nominowani oficerzy prowadzą sprawy spółki, bo działają jedynie na zlecenie właściciela firmy, któremu przysługują wszystkie korzyści.

Cypryjski system prawny

Cypr ma rozwinięty system prawny, który jest oparty na prawie zwyczajowym- charakterystycznym dla kolonii brytyjskich. Jednocześnie jest członkiem Unii Europejskiej. Dlatego też, cypryjskie prawo spółek jest zrozumiałe dla Europejczyków. Cypryjska spółka holdingowa może zostać unijną spółką dominującą i zależną dla spółek zagranicznych bez obciążeń podatkowych innych krajów. Korzyści te nie są możliwe przy zakładaniu spółki w innych rajach podatkowych. Cypryjski rząd podjął też współpracę z OECD i UE, by stworzyć system prawny w zakresie przepisów podatkowych, by był on przejrzysty dla cypryjskich rezydentów i udziałowców w spółkach cypryjskich.

Cypr nie bez powodu jest jednym z najpopularniejszych krajów dla osób myślących o zagranicznych inwestycjach. Korzystne przepisy podatkowe, zrozumiałe i stabilne prawo, wykwalifikowana kadra oferująca usługi korporacyjne – połączenie tych czynników sprawia, że Cypr jest świetną destynacją dla inwestorów. Rosnąca liczba spółek rejestrowanych na Cyprze wskazuje, że Cypr staje się międzynarodowym centrum biznesowym a działania cypryjskiego rządu tylko zachęcają i ułatwiają prowadzenie biznesu w tym kraju. O atrakcyjności Cypru świadczy również jego położenie, które tworzy z niego biznesowy pomost łączący Europę z Azją i Afryką. Łącząc trzy kontynenty, Cypr cieszy się stałym wzrostem zagranicznych inwestycji. Bliskie położenie i wygodna siatka lotów pozwalają polskim inwestorom na częste podróże biznesowe, które ułatwiają prowadzenie zagranicznej inwestycji.

Polscy przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać o rezydencji podatkowej. Założenie firmy na Cyprze niewiele da gdyż polscy rezydencji przy wypłacie nadal podlegają opodatkowaniu w Polsce. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania i w pełni skorzystać z optymalizacji podatkowej, powinni przemyśleć zmianę rezydencji podatkowej na rezydencję cypryjską.

Zainteresował Cię temat ? Napisz do mnie maciej (at) oniszczuk.com

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com
Maciej Oniszczuk

Zobacz, również

Komentarze są wyłączone

Więcej z kategorii: Cypr