Podatki

Polski ład w Rumunii? Raj dla informatyków kwitnie 300 km od Polski

Opodatkowanie branży IT w Rumunii

Branża IT to z całą pewnością jeden z najszybciej rozwijających się obszarów dzisiejszej gospodarki. Ekspansja technologiczna wpływa na rozwoju niemal wszystkich dyscyplin, zaczynając od rozrywki, przez sport, aż do medycyny czy fizyki. Choć polscy informatycy zaliczani są do najlepszych na świecie to zmiany takie jak Polski Ład są dla wielu motywacją do szukania nowej podatkowej ojczyzny. W czasach pracy zdalnej taka przeprowadzka jest szczególnie łatwa. Szereg państw tworzy specjalne zasady podatkowe dla branży IT.  Mają one właśnie na celu zachęcić i zatrzymać w kraju tak cenionych dziś informatyków z innych krajów. Takie systemy ma 14 z 27 państw Unii Europejskiej. Jednym z nich jest właśnie Rumunia. Czy firma w Rumunii będzie nowym rajem podatkowym?

Sprawdź także kurs online Induni x Oniszczuk&Associates:
Dlaczego tradycyjna optymalizacja podatkowa już nie działa?
Pozapodatkowe korzyści z zakładania spółek zagranicą
Najczęstsze błędy przy budowaniu struktur międzynarodowych
Budowanie krajowych i międzynarodowych struktur spółkowych
Międzynarodowa optymalizacja ryzyka i ochrona majątku. Lista rajów podatkowych

Kraj ten już od dawna nie kojarzy się już z ubóstwem. Ostatnie lata to okres przyspieszonego rozwoju ekonomicznego po wprowadzeniu w 2018 roku podatku przychodowego (opisany tutaj). Jak wynika z danych opublikowanych przez TRADING ECONOMICS, w lipcu 2020 średnie wynagrodzenie w Rumunii było wyższe niż w Polsce. W świetle zapowiedzi Polskiego Ładu kraj ten budzi coraz większe zainteresowanie cyfrowych nomadów. W końcu odległość z Krakowa do granic Rumunii to niecałe 500 km. Planowana jest też autostrada z Polski prosto aż do Karpat.

Może Cię też zainteresować:
Zobacz, jak łatwo możesz uniknąć podatku od kryptowalut?
Kryptowaluty a podatki
Ożywienie rumuńskiej branży IT w ostatnich latach nabrało zawrotnego tempa. Sektor ten w roku 2020 osiągnął ponad 6% PKB co jest wynikiem naprawdę robiącym wrażenie. Powodów  jest kilka. Rumunia posiada ponadprzeciętną liczbę ekspertów z zakresu zarówno matematyki jak i informatyki, a przy okazji siła robocza – w porównaniu do rozwiniętych krajów Zachodu – jest relatywnie tania. Największy wpływ na wzrost widać w zachętach podatkowych oferowanych przez rumuński rząd. W świetle poniżej opisywanych korzyści, nasze polskie stawki podatkowe dla IT odpadają w przedbiegach.

Zwolnienie z PIT wynagrodzeń pracowników

Zgodnie z rumuńską ustawą nr 227/2015 o Ordynacji Podatkowej zwalnia się całkowicie z obowiązku płacenia podatku dochodowego od dochodów z wynagrodzeń i podobnych do wynagrodzeń (PIT) osoby świadczące pracę, lub wykonujące zlecenie polegające na tworzeniu programów komputerowych. Art. 1 ust. 1 ww. ustawy określa konkretnie przedmiot działalności, który będzie zwolniony z podatku dochodowego w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków. Oto one:

 • stanowisko musi być częścią wyspecjalizowanego działu IT, wyróżnionego w układzie organizacyjnym pracodawcy np. dyrekcja, dział, biuro, przedział;
 • wymagane jest posiadanie dyplomu wydanego po ukończeniu jednej z dwóch form studiów wyższych lub pierwszego cyklu studiów licencjackich wydanego przez uprawnioną do tego instytucję szkolnictwa wyższego. Alternatywnie posiadanie dyplomu maturalnego i uczęszczanie na zajęcia w akredytowanej instytucji szkolnictwa wyższego.
 • pracodawca w poprzednim roku podatkowym zrealizował i zaewidencjonował odrębnie przychód z działalności polegającej na tworzeniu programów komputerowych w celu ich komercjalizacji
 • roczny dochód wyniósł nie mniej niż 10.000 Lei (ok. 9.000 zł)

W pierwszej chwili można odnieść wrażenie, że postawione wymagania są nieco rygorystyczne, jednak ma to swoje logiczne uzasadnienie. Przez wiele lat różne firmy decydowały się na określanie mianem “pracownika IT” wielu różnych zawodów, takich jak księgowy czy dozorca. Zmiany zaszły w roku 2016, kiedy to gabinet Daciana Ciolosa wdrożył zachęty podatkowe dla start-upów, ale jednocześnie wprowadził też frazę “produkt końcowy”. Wtedy stało się możliwe udowodnienie, że finalnym rezultatem jest produkt software’owy.

W związku z tym zwolnienie z podatku dochodowego jest możliwe na konkretnych stanowiskach oraz przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wyżej wymienionych warunków. Zawody, które mają szansę na skorzystanie z tego benefitu to:

 • Administrator baz danych
 • Analityk
 • Inżynier systemów komputerowych
 • Inżynier systemów oprogramowania
 • Kierownik projektu informatycznego
 • Programista
 • Projektant systemów komputerowych
 • Programista systemów komputerowych
 • Asystent programisty
 • Asystent analityka

Istotnym aspektem zwolnienia z PIT jest to, że przysługuje ono również firmom zatrudniającym pracowników w formie telepracy. Firma w Rumunii jest zatem przystosowana do pracy zdalnej.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com
Niskie podatki dla freelancerów

Dla osób, które decydują się na rejestrację jednoosobowej spółki SRL przewidziane są wyjątkowo korzystne stawki podatku od przychodu. Wynoszę one:

 • 1% dla mikroprzedsiębiorstw zatrudniających jednego lub więcej pracowników
 • 3% dla mikroprzedsiębiorstw nie zatrudniających pracowników

Aby przejść ze stawki 3% na 1% firma w Rumunii, które zatrudni pierwszego pracownika musi to zrobić na podstawie indywidualnej umowy o pracę na czas nieokreślony, lub na czas określony nie krótszy niż 12 miesięcy. Jednak pamiętać należy, że jeżeli w ciągu roku mikroprzedsiębiorstwo uzyska dochód przekraczający 1.000.000 EUR, to będzie ono zobligowane do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych, zaczynając od kwartału, w którym limit ten został przekroczony.

Amortyzacja środków trwałych

Firma w Rumunii nie musi prowadzić ewidencji wydatków stanowiących koszty uzyskania przychodów. Dokładnie tak samo jak podatnicy podatku dochodowego zobowiązani są do ewidencjonowania odpisów podatkowych na zasadach ogólnych. Podatkową amortyzację nalicza się od miesiąca, który następuje po oddaniu do użytkowania.  Co istotne – od początku 2021 roku, osobiste wykorzystanie pojazdów do celów służbowych, używanych przez osoby prawne powiązane z mikroprzedsiębiorstwem nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Dywidendy

W kwestii dywidend rumuński rząd ponownie idzie na rękę przedsiębiorcom. Dywidendy wypłacane przez osoby prawne (rumuńskie) na rzecz mikroprzedsiębiorców nie są wliczane do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Zyski mogą być wypłacane z mikroprzedsiębiorstwa w tej formie kwartalnie lub rocznie. Z przeznaczonego do podziału zysku, mikroprzedsiębiorstwo zatrzymuje 5% u źródła i przekazuje je na konto Urzędu Skarbowego. Pozostałe 95% przenoszone jest na konto wspólników.

Narodowy Program Odbudowy

Na przestrzeni najbliższych tygodni pod głosowanie poddany ma zostać Narodowy Program Odbudowy popandemicznej. Będzie można w nim znaleźć jeszcze więcej benefitów dotyczących deweloperów rozliczających się w Rumunii. Chodzi między innymi o możliwość dodatkowego odliczenia kosztów prac badawczo – rozwojowych przy obliczaniu podatku od zysków. Przewidziano także pełne zwolnienie z podatku od osób prawnych przez okres dziesięciu lat dla firm zajmujących się wyłącznie działalnością badawczo – rozwojową. Ponadto możliwe będzie zastosowanie dodatkowego odliczenia dla osób przenoszących prawa autorskie.  Podstawowa stawka na dzisiaj wynosi 10%, a po wprowadzeniu zmian odliczyć będzie można aż 40% z tych dziesięciu. Istnieje też duże prawdopodobieństwo na pojawienie się nowej stawki podatku liniowego od dochodu. Dziś wynosi ona 16%, a planowane jest jej obniżenie do 10%. To niżej niż na Cyprze.

W rumuńskiej branży IT pracuje ponad 120.000 osób, a każdego roku przybywa niemal 10.000 nowych. Decyzje rządu dotyczące reżimu podatkowego mają kolosalne znaczenie, zarówno dla obywateli Rumunii, jak i specjalistów zza granicy. Dlatego z nadzieją obserwujemy działania tamtejszego rządu szczególnie w świetle Polskiego Ładu.

Autor: Jakub Boch

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com
Maciej Oniszczuk

Zobacz, również

Komentarze są wyłączone

Więcej z kategorii: Podatki