Podatki

Nowe zasady dla firm z branży kryptowalut w Estonii. Czy jest się czego bać?

Nowe regulacje dla VASPs w Estonii

Do tej pory Estonia jawiła się jako raj dla firm z branży crypto. Było to wynikiem korzystnych przepisów podatkowych jak i tych dotyczących licencji. W ostatnich tygodniach pojawiło się bardzo dużo sprzecznych informacji dotyczących zmian wprowadzanych w Estonii. Oznaczają one bowiem nowe zasady dla firm z branży kryptowalut w Estonii.

Czym są VASPs? To po prostu dostawcy usług związanych z aktywami wirtualnymi. FATF, czyli Financial Action Task Force, międzynarodowa Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy definiuje VASP jako podmioty zajmujące się przechowywaniem i/lub administrowaniem aktywami wirtualnymi oraz instrumentami umożliwiającymi kontrolę nad aktywami wirtualnymi a także uczestnictwo i świadczenie usług finansowych związanych z ofertą i/lub sprzedażą aktywów wirtualnych przez emitenta.

Estońskie Ministerstwo Finansów 16 grudnia przesłało projekt nowych regulacji, które dotknąć mają ww. dostawców usług. Projekt został 23 grudnia przyjęty przez estoński rząd a to oznacza, że musi przejść teraz przez trzy czytania aż ostatecznie wejdzie w życie. Prawdopodobnie wydarzy się to w drugiej połowie lutego.

Głównym celem proponowanych zmian jest obniżenie ryzyka prania pieniędzy w sektorze wirtualnych aktywów, poprawa przejrzystości już obowiązujących przepisów a także wzmocnienie kompetencji lokalnych władz w procesach licencjonowania i nadzoru.

Największe zmiany

Ostateczny kształt regulacji, które wejdą w życie nie jest jeszcze znany. Jednak są pewne elementy, które z dużą dozą prawdopodobieństwa staną się obowiązującymi już za niespełna miesiąc, a są to: kwestie dotyczące procesu licencjonowania i nadzoru, wymogów dotyczących kapitału zakładowego a także stopnia przejrzystości jaki dostawcy usług wirtualnych (VASP) będą musieli posiadać.

Nadzór oraz wydawanie licencji dla VASPs

 Zgodnie z obowiązującymi jeszcze przepisami licencje na usługi związane z wirtualnymi aktywami wydaje Financial Intelligence Unit (FIU). Ten sam organ sprawuje również kontrolę nad sektorem walut wirtualnych. Zgodnie z projektem zmian, obowiązki te przejmie estoński Urząd Nadzoru Finansowego i Restrukturyzacji (Finantsinspektsioon), który już teraz nadzoruje m.in. banki, zakłady ubezpieczeń, pośredników ubezpieczeniowych oraz firmy inwestycyjne. Zmiana ta oznacza, że wszelkie wnioski czy roszczenia dotyczące zgodności będą rozpatrywane przez ww. Urząd, który stanie się centralnym punktem dla sektora wirtualnych aktywów.

VASPs i wymogi związane z kapitałem zakładowym

 W tej kategorii projekt zmian przewiduje najbardziej znaczące zmiany. Wysokość kapitału zakładowego uzależniona będzie od rodzaju usług oferowanych przez konkretny podmiot. W związku z tym, szczególnie ważne jest aby dokonać wnikliwej analizy dotyczącej zakresu usług oferowanych przez firmę, co pozwoli na przyporządkowanie jej do właściwej kategorii. 

Usługi, które wyszczególnia projekt ustawy, określone w §4 ust. 2 projektu ustawy:

  • Usługa wirtualnego portfela – polega na tworzeniu oraz utrzymywaniu zaszyfrowanych kluczy do portfeli klientów, na których przechowywane będą waluty wirtualne. Dotyczy to również transferowania tych walut na inne portfele.
  • Usługa wymiany waluty wirtualnej – w ramach tej usługi dochodzi do wymiany waluty wirtualnej na walutę FIAT lub waluty FIAT na walutę wirtualną. Co ciekawe, dotyczy to również walut dokonywanych w obrębie samych walut wirtualnych.
  • Usługa hostingu platformy handlowej dla walut wirtualnych – usługa, w ramach której jej dostawca zarządza platformą, na której osoby trzecie zainteresowane kupnem lub sprzedażą walut wirtualnych mogą się w taki sposób komunikować, aby zawrzeć umowę wymiany jednej waluty na drugą, lub na walutę FIAT.
  • Usługa transferu waluty wirtualnej – umożliwia ona dokonanie transakcji (przynajmniej częściowo) drogą elektroniczną, za pośrednictwem dostawcy usług waluty wirtualnej. Chodzi o transfer na inny portfel kryptowalutowy, niezależnie do tego czy inicjator i odbiorca transferu to ta sama osoba. Nie ma też znaczenia, czy inicjator i odbiorca korzystają z usług tego samego dostawcy.

Ponadto §4 ust. 7 omawianego projektu, traktuje jako usługę związaną z walutami wirtualnymi jej emisję oraz organizację oferty sprzedaży.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com
Nowe wymogi dot. kapitału zakładowego

Po wyszczególnieniu konkretnych usług objętych zmianami łatwiej będzie zrozumieć w jaki sposób kapitał zakładowy zależny będzie od zakresu działalności.

Zgodnie z §73 ust. 1 projektu, kapitał zakładowy podmiotu świadczącego usługi pośrednictwa w zakresie instrumentów inwestycyjnych powinien wynosić co najmniej 25 000 euro. (Dotyczy to firm, które wymieniają tokeny na swojej stronie lub oferują NFT).

Zgodnie z §73 ust. 2 projektu, kapitał zakładowy podmiotu świadczącego usługi w zakresie aktywów wirtualnych wynosi co najmniej:

  • 125 000 euro, jeżeli dostawca usługi wirtualnych aktywów świadczy jedną lub więcej usług określonych w §4 ust. 2 pkt 1, 2 lub 4. (Czyli na przykład przedsiębiorstwa, które oferują usługę wirtualnego portfela, usługę pośrednictwa w obrocie wirtualną walutą lub usługę transferu wirtualnej waluty).
  • co najmniej 350 000 euro, jeżeli dostawca usług związanych z aktywami wirtualnymi świadczy usługę określoną w §4 ust. 2 pkt 3. (Czyli przedsiębiorcy, którzy oferują usługę hostingu platformy obrotu walutami wirtualnymi)

Ponadto, w przypadku zakładania nowej spółki jako dostawcy usług, wszystkie wymagane wkłady na poczet kapitału zakładowego muszą być wnoszone wyłącznie gotówce.

Większa przejrzystość

Projekt zmian zakłada również nowe zasady dotyczące kont i portfeli kryptowalutowych otwieranych u dostawców usług wirtualnych. Hostowane konta i portfele nie mogą dłużej być anonimowe. To znaczy że wszystkie będą musiały być powiązane z konkretnymi klientami. W związku z tym niezbędny będzie odpowiedni proces KYC a także możliwość identyfikacji klientów i transakcji. Z całą pewnością zwiększy to przejrzystość sektora walut wirtualnych i jednocześnie ograniczy ryzyko potencjalnych przestępstw finansowych popełnianych przy asyście estońskich usługodawców.

Wbrew wielu opiniom, które zaczęły pojawiać się w pierwszych dniach po publikacji projektu, zasady te nie obejmą klientów estońskich VASPs, ani osób prywatnych posiadających waluty wirtualne na portfelach, które nie są dostarczane przez VASP. W związku z tym również portfele sprzętowe (tzw. cold wallets) nie mieszczą się w tej kategorii. Nowe prawo nie będzie wymagało od klientów, aby dzielili się oni z kimkolwiek swoimi kluczami prywatnymi.

autor: Jakub Boch

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com
Maciej Oniszczuk

Zobacz, również

Komentarze są wyłączone

Więcej z kategorii: Podatki