Biznes za granicą

Krok w przyszłość czyli jak Liechtenstein wprowadza technologię blockchain do gospodarki

Jakub Gaweł

Liechtenstein Blockchain Act pozwoli stokenizować właściwie każde prawo i każde aktywa oparciu o Token Container Model

Niewielkie górskie księstwo Liechtenstein, położone między Szwajcarią i Niemcami, tradycyjnie kojarzone było z prywatnymi bankami dla najbogatszych. Ostatnie działania rządu mogą jednak sprawić, że kraj ten dołączy do pierwszych państw nowatorsko regulujących cyfrową rewolucję jak Estonia czy Malta.

Sprawdź kurs online Induni x Oniszczuk&Associates: Wypłata dochodów z kryptowalut a opodatkowanie

Od stycznia 2020 r. wejdą tam bowiem w życie nowe przepisy dotyczące blockchain. Na podstawie tych przepisów firmy i przedsiębiorcy mogą w prosty sposób tokenizować wszelkie prawa i w konsekwencji również aktywa. W założeniu ma to prowadzić do pewności prawa i nieuchronnie doprowadzi do pojawienia się gospodarki opartej na tokenach. W Liechtensteinie pojawią się ustandaryzowane procesy i zarejestrowani dostawcy usług do tokenizacji. To znacznie skróci czas i koszty potrzebne do wykorzystania tych procesów we własnej działalności. Ostatecznie w Liechtensteinie w 2020 r. można spodziewać się setek, jeśli nie tysięcy tokenów. Co dokładnie będzie tokenizowane? Prawie wszystko.

Liechtensteinska ustawa o blockchain

Na początku października 2019 r. odbyło się drugie posiedzenie parlamentu Liechtensteinu w sprawie nowej ustawy o blockchain, w skutek czego
wejdzie ona w życie w styczniu 2020 r. i umożliwi bezpośrednią tokenizację wszelkiego rodzaju aktywów i praw bez obejścia przepisów.

Uściślająć, potocznie określana ustawa o blockchain nosi nazwę: „Ustawa o świadczeniu usług dotyczących tokenów i TT” (TVTG). Ponadto nowe prawo używa ogólnego określenia „technologia godna zaufania” (TT), które może obejmować systemy blockchain i DLT.

Tokenizacja oznacza, że ​​od stycznia 2020 r. prawie każde prawo lub aktywa mogą być „spakowane” w token zgodnie z modelem Token Container. Liechtenstein uznaje zatem, że – napędzany przez transformację cyfrową – świat fizyczny, jaki znamy od setek lat, prędzej czy później zostanie wzmocniony przez świat cyfrowy.

Często używamy dokumentów papierowych do sformalizowania umowy lub do potwierdzenia dowodów. Ta umowa następnie „tworzy” prawa dla zaangażowanych stron. Notariusze są odpowiedzialni za drukowanie, czytanie i weryfikację tożsamości i dokumentów – głównie wszystkie procesy są przeprowadzane na papierze. Liechtensteinska ustawa o blockchain obecnie reguluje, że takie prawa i aktywa w formie papierowej zostaną przeniesione do świata cyfrowego i staną się łatwo zbywalne: w formie tokenów. Jeśli za kilka lat tysiące praw i aktywów będzie reprezentowanych przez tokeny cyfrowe, dojdzie do powstania dwóch światów: (1) świata fizycznego, jaki znamy, i (2) nowego świata cyfrowego, który będzie obejmował podzbiór praw i aktywów świata fizycznego. Przenosząc te rozważania na grunt praktyczny: kto tak naprawdę jest właścicielem mojego domu? Osoba w rejestrze nieruchomości? Czy osoba posiadająca token? Co się stanie, jeśli token zostanie skradziony lub zgubiony?

Ustawa uwzględnia również fakt, że świat fizyczny musi zawsze być w doskonałej synchronizacji ze światem cyfrowym tokenów. Jest to bardzo ważne, ponieważ tokeny mogą być na przykład zgubione lub skradzione. Również z tego powodu Liechtenstein zmienił prawo cywilne, które jest zyskało nowy wymiar. Na marginesie należy zauważyć, że jest to jeden fakt, który sprawia, że ​​ustawa o blockchain Liechtensteinu jest w pewnym sensie wyjątkową i jak dotychczas najlepszą regulacją w tym zakresie.

Token Container Model

Jednym z elementów składających się na ustawę o blockchain jest tak zwany Token Container Model (TCM). W tej strukturze token służy jako zasobnik z możliwością posiadania praw różnego rodzaju. Zasobnik można „doładować” prawem, które reprezentuje prawdziwy majątek, taki jak nieruchomości, akcje, obligacje, złoto, prawa dostępu, pieniądze. Ale zasobnik może być również pusty. Ten ostatni przypadek dotyczy na przykład kodu cyfrowego – najbardziej znanym przykładem jest Bitcoin.

Takie podejście do doładowania prawa lub aktywu do zasobnika (tj. do tokena) może wydawać się trywialne, ale pozwala na oddzielenie, po pierwsze prawa i aktywu, a po drugie tokena  działającego technicznie na systemie opartym na blockchain. W ten sposób Liechtenstein rozróżnia zarówno prawo, jak i technologię.

Dlatego ten model jest naprawdę pomocny w zrozumieniu procesu i wpływu tokenizacji. Wszystkie zasady dotyczące prawa i aktywu pozostają w zasadzie takie, jakie są. Ale niektóre szczególne prawa są zmieniane poprzez cyfrowy charakter prawa „spakowanego” w token. Oto przykład: Niektóre osoby uważają, że tokeny zabezpieczające (tj. zasoby w systemie blockchain) to nowa klasa papierów wartościowych. Ale model zasobnika tokenów bardzo jasno pokazuje, że token bezpieczeństwa jest niczym innym jak zabezpieczeniem (z wszystkimi obowiązującymi zasadami, licencjami, obowiązkami itp.) technicznie „spakowanym” do tokena, który dokonuje zabezpieczenia jak pewnego rodzaju zasobnik. Słowo „zasobnik” należy rozumieć dosłownie. Token można przenosić na nowych właścicieli, zarządzać nim w portfelu lub bezpiecznie przechowywać przez dostawcę usług powierniczych – bez zmiany prawa i aktywów w zasobniku.

Aby to zilustrować można posłużyć się następującym przykładem: prawo jest praktycznie przechowywane w zasobniku reprezentującym token i działającym w systemie opartym na blockchain. Prawo to może być na przykład prawem własności drogocennego kamienia. Każdy, kto posiada token, posiada kamień – dokładnie ta relacja jest ustalana przez model zasobnika tokenów. Drogocenny kamień nie musi zmieniać swojej fizycznej lokalizacji; może pozostać w skarbcu. Ale własność tego kamienia może się zmienić poprzez przeniesienie tokena na inne osoby. Miałoby to sens dla osoby prywatnej przechowującej wartość poprzez posiadanie cennego kamienia, ale także dla inwestorów instytucjonalnych, którzy budują całe portfele takich kamieni, które stanowią współwłasność kilku osób (w tym kontekście należy rozważyć ideę kilkuset inwestycji w części kamienia w celu dywersyfikacji ryzyka).

Ten model jest progresywny i zapewnia pewność prawną dla wcześniej istniejących praw, które są tokenizowane, a także dla informacji przechowywanych w systemach opartych na blockchain. Należy pamiętać, że Liechtenstein zmienił swoje prawo cywilne, aby umożliwić światowi tokenów pierwszeństwo przed światem fizycznym w przypadkach, w których istnieją tokeny praw i aktywów.

Integracja świata cyfrowego ze światem fizycznym

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com

Jedną z głównych zasad Liechtensteinskiej ustawy o blockchain jest to, że niektórzy nowi usługodawcy, którzy wchodzą w interakcję z blockchainem i tokenami, wymagają uregulowania tych działań. Niektóre z tych nowych formatów usługodawców wymagają nie tylko rejestracji w Liechtenstein Financial Market Authority (FMA), ale także licencji na prowadzenie działalności. Jedną z tych nowych ról jest tak zwany weryfikator fizyczny. Jego rolą jest integracja świata fizycznego ze światem cyfrowym.

Fizyczny weryfikator ma obowiązek zidentyfikować posiadacza tokenów. W poprzednim przykładzie z tokenizowanym drogocennym kamieniem, fizyczny weryfikator wie, kto jest właścicielem tokena
(a w konsekwencji kamienia) i ma obowiązek zapewnić umowne egzekwowanie reprezentowanych praw i obowiązków, np. poprzez przechowywanie aktywów (lub praw) realnego świata w skarbcu. Dokonuje tego fizyczny weryfikator. Jest również odpowiedzialny za ustanowienie prawidłowych procesów biznesowych. Jeśli wystąpią błędy, zostaną skradzione lub uszkodzone aktywa fizyczne lub jeśli on sam nie będzie przestrzegał zasad, odpowiada za rozwiązanie tych problemów. Jeśli nie jest w stanie tego zrobić, ryzykuje swoją licencję jako usługodawca i dlatego traci prawo do działania. Dzięki takiemu podejściu ustawa o blockchain przenosi odpowiedzialność za zagwarantowanie idealnej synchronizacji świata fizycznego i świata cyfrowego na weryfikatora. Dlatego nowo zdefiniowana rola weryfikatora jest bardzo ważna, ponieważ umożliwia oszczędność tokenów: zapewnienie pewności i umożliwienie tokenizacji istniejącego prawa, a następnie jego ważnego przeniesienia do systemu blockchain.

Tokenizacja praw i aktywów

Zgodnie z modelem zasobnika tokenów, każde prawo lub aktywa mogą być zasadniczo reprezentowane przez token. Na przykład prawo do licencji na oprogramowanie lub prawo dostępu można umieścić w zasobniku tokenów. W większości jurysdykcji byłoby to klasyfikowane jako token użytkowy. Jeśli token zostanie sprzedany na rynku przed zakończeniem opracowywania produktu, proces ten nazywa się początkową ofertą monetową (Initial Coin Offering – ICO).

Następnie, zastosowanie europejskich uregulowań dot. pieniądza elektronicznego pozwoliłoby na pakowanie tradycyjnych walut, takich jak euro czy frank szwajcarski, w token. Tokeny te zostałyby zaklasyfikowane jako tokeny płatności, a dokładniej tokeny euro, cyfrowe euro, euro w blockchain itp. To nic innego jak umieszczenie euro w tokenie przez zastosowanie zasad pieniądza elektronicznego do zasobnika.

Ostatecznie zabezpieczenia można spakować do tokena. Następnie obowiązują wszystkie przepisy dotyczące papierów wartościowych, a wynik jest tokenem zabezpieczającym. W przypadku sprzedaży inwestorom ten proces nazywamy ofertą tokenu bezpieczeństwa (STO).

Tokenizacja jako konsekwencja cyklu życiowego

Kiedy tokenizowane jest prawo lub aktywa, najpierw tokeny należy wygenerować technicznie. Następnie tokeny należy wydać nowym posiadaczom. Może to mieć miejsce w drodze sprzedaży tokenów (np. STO, IEO, ICO). Tokeny można następnie wymieniać na inne tokeny i w większości przypadków należy je przechować. Co więcej, tokeny – na rynku finansowym – można kupić i umieścić w portfelu w celach inwestycyjnych itp.

Krótko mówiąc, tokeny posiadają pewnego rodzaju cykl życia. Różne zdarzenia w cyklu życia tokena wskazują na różne role osób występujących w tym biznesie, np. generator tokenów, emitent tokenów, depozytariusz tokenów. Ustawa o blockchain Liechtensteinu zapewnia zatem wiele możliwości rejestracji w FMA, dzięki czemu firmy mogą działać w powiązaniu z cyklem życia tokenów. Już wkrótce firmy będą mogły ubiegać się o rejestracje w tym zakresie. Wnioskodawca musi spełnić wiele wymagań. Oczywiście licencje nie są bezpłatne. Jednak porównanie opłat i wymagań dotyczących innych rejestracji lub licencji władz finansowych wskazuje, że opłaty za licencje w Liechtensteinie kształtują się na rozsądnym poziomie. W przypadku istnienia jasno zdefiniowanej procedury rejestracji, jak ma to miejsce w Liechtensteinie i dodatkowo gdy procesy tokenizacji
i inteligentne umowy staną się czymś powszechnym, ostatecznie koszty tokenizacji dowolnego składnika aktywów zostaną obniżone.

Liechtenstein i inne kraje

Liechtenstein przedstawia neutralne technologicznie i wszechstronne ramy zaprojektowane w celu uchwycenia wszystkich aspektów tokenizacji. Ze względu na status Liechtensteinu jako członka Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) wymagana jest zgodność ze skodyfikowanymi wytycznymi i przepisami UE / EOG. Te podstawowe przepisy tworzą podłoże, na którym ustawodawcy z Liechtensteinu mogą budować dalsze regulacje. Rejestracje i licencje wydane zgodnie z podstawowymi przepisami i dyrektywami UE / EOG mogą być transferowane do innych państw członkowskich UE / EOG, natomiast unikalne rejestracje Liechtensteinu na mocy ustawy o blockchain nie podlegają takiemu transferowi. Oczywiście przepisy podatkowe w innych krajach, a także nadchodząca „licencja na kryptografię” w Niemczech mogą sprawić, że przedsięwzięcia biznesowe będą tu i tam bardziej złożone, ale nie niewykonalne.

Zasadniczo ustawa o blockchainie Liechtensteinu koncentruje się na dostosowaniu istniejących przepisów w celu zwiększenia pewności prawnej w gospodarce ery tokenów. Wyznaczając wyraźną linię między tym, co podlega prawu cywilnemu a prawem regulacyjnym i nadzorczym, ustawa
o blockchain Liechtensteinu obejmuje zmiany ustawy o osobach i spółkach Liechtensteinu, ustawy o handlu, ustawy o należytej staranności i ustawy o rynku finansowym.

Prawdopodobnie najważniejszym aspektem są zmiany w prawie cywilnym, aby zapewnić, że podstawowe prawo reprezentowane przez token zostanie skutecznie przeniesione ze osoby A na osobę B. Poza tym ustawa zawiera przepisy regulacyjne i nadzorcze dotyczące osób wchodzących
w interakcje z systemami blockchain – w tym konsumentów, usługodawców i pośredników.

Liechtenstein: „prosta tokenizacja” 

W przypadku próby tokenizowania prawa i aktywów, jest to zazwyczaj utrudnione w związku z obowiązującymi lokalnymi przepisami. Na przykład w Niemczech można tokenizować określone formy długu, ale do tej pory nie było to dozwolone w kontekście akcji ani obligacji. Wykwalifikowany prawnik jest zawsze niezbędny, próbując znaleźć rozwiązanie, a następnie przekonać organy regulacyjne, że proponowane rozwiązanie jest zgodne z lokalnym prawem, interpretując niektóre przepisy prawa w „nowy” sposób. Prawnik oczywiście nigdy nie nazwałby tego rozwiązania obejściem. Niemniej jednak często jest to możliwe, ale nie łatwe. Zazwyczaj takie obejścia są również kosztowne, ponieważ nie podlegają jeszcze znormalizowanemu, znanemu dotychczas, procesowi.

Dlatego Liechtenstein będzie interesującym miejscem dla różnych działań związanych z tokenizacją: bez czasochłonnych i kosztownych wysiłków, prawa i aktywa można w prosty sposób tokenizować. Nie są wymagane rozwiązania (obejścia), jak w innych krajach. Spowoduje to nie tylko standaryzację procesów, ale także znacznie obniży koszty procesów tokenizacji.

Ostatecznie w 2020 r. możemy spodziewać się, że w Liechtensteinie zostaną ztokenizowane setki, a nawet tysiące aktywów lub praw. Niektóre z nich zostaną ogłoszone publicznie jako tokeny bezpieczeństwa, ale większość tokenów zostanie utworzona do bezpośrednich relacji (np. prywatne oferty podczas zbierania funduszy) lub do celów B2B.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com
Maciej Oniszczuk

Zobacz, również

88 Komentarze

 1. Hi there Dear, are you in fact visiting this site daily,
  if so after that you will definitely get pleasant know-how.

 2. Talentem bije każdy Twój wpis i post, twórcze myślenie nie sprawia Ci problemu, to się nazywa intelektualny most, on sprawia wielką radość każdemu odwiedzającemu.

 3. Urodzileś sie po to, by wieść nadzwyczajne życie, robić nadzwyczajne rzeczy i pomóc nadzwyczajnej liczbie ludzi. – Mike Litman

 4. I¦ve been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this info So i am satisfied to show that I’ve a very excellent uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I most unquestionably will make certain to don¦t omit this website and give it a glance regularly.

 5. Aw, this was a very nice post. Taking a few minutes and actual effort to generate a superb articleÖ but what can I sayÖ I hesitate a lot and don’t manage to get nearly anything done.

 6. Z szacunkiem i podziwem ślędzę twego bloga, uważnie czytam wszystkie posty, to jest dobra i właściwa droga budować dydaktyczne „mosty”.

 7. Some really select blog posts on this internet site, saved to favorites.

 8. But wanna comment on few general things, The website design is perfect, the content is rattling fantastic : D.

 9. Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running off the screen in Chrome. I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The layout look great though! Hope you get the problem resolved soon. Thanks

 10. Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and energy to put this informative article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!|

 11. These are truly impressive ideas in about blogging. You have touched some good things here.
  Any way keep up wrinting.

 12. When someone writes an paragraph he/she keeps the image of a user in his/her mind that how a user can know it. Thus that’s why this post is great. Thanks!|

 13. It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you can write next articles referring to this article. I want to read more things about it!|

 14. Some really excellent articles on this website, appreciate it for contribution. „My salad days, When I was green in judgment.” by William Shakespeare.

 15. Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said „You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!|

 16. I went over this internet site and I think you have a lot of superb information, saved to favorites (:.

 17. whoah this weblog is excellent i like reading your posts. Keep up the great paintings! You know, a lot of people are looking around for this information, you can aid them greatly.

 18. Hello my friend! I want to say that this article is amazing, nice written and include almost all important infos. I would like to look more posts like this .

 19. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly return.

 20. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. A great read. I’ll definitely be back.

 21. I have not checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I¦ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 22. wonderful put up, very informative. I ponder why the opposite experts of this sector do not understand this. You should proceed your writing. I’m sure, you have a great readers’ base already!

 23. Hello everyone, it’s my first visit at this website, and piece of writing is truly fruitful in favor of me, keep up posting these content.|

 24. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that „perfect balance” between user friendliness and visual appeal. I must say you’ve done a superb job with this. In addition, the blog loads very fast for me on Chrome. Superb Blog!|

 25. Would love to incessantly get updated outstanding site! .

 26. Cześć i czołem jestem znany pod imieniem Bartek. Adwokat Rzeszów- załatwię za Ciebie kwestie formalne. W tym momencie moim miejscem egzystencji jest zadbane miasto Milanówek. Adwokat Rzeszów w Polsce- na ogół popełniane lapsusy przez przekredytowanych.

 27. Piątka wołają na mnie Ignacy. Adwokat Rzeszów- odpowiem na wszystkie wątpliwości z nim związane. Obecnie moim miejscem przebywania jest przecudne miasto Piastów. Adwokat Rzeszów w Polsce- nieznane wcześniej wyroki sądów Adwokat Rzeszów w Polsce- ranking ofert cenowych mecenasów.

 28. Joł możecie mi mówić Rajmund. Adwokat Rzeszów otrzymasz u mnie bez BIK i KRD. W tym momencie moim miejscem bytowania jest zabytkowe miasto Choszczno. Upadłość konsumencka w Polsce- jak dużo długu zostanie umorzone.

 29. Hi nazywam się Wincenty. Adwokat Rzeszów- to lek na życie bez komornika. W tym momencie moim miejscem egzystencji jest przyjazne miasto Częstochowa. Adwokat Rzeszów w Polsce- często popełniane defekty przez pożyczkobiorców.

 30. Dżem dobry możesz mi mówić Ludwik. konsolidacja chwilówek warszawa- zadaj mi zapytanie, odpowiem ekspresowo. W tej chwili moim miejscem przebywania jest artystyczne miasto Olsztyn. konsolidacja chwilówek online w Polsce to ratunek dla nadmiernie przekredytowanych.

 31. Ave moi rodzice dali mi na chrzcie imię Daniel. konsolidacja chwilówek jeszcze przenigdy nie był tak nieskomplikowany w dostaniu. Na czas dzisiejszy moim miejscem zamieszkania jest znane miasto Brusy. provident konsolidacja chwilowek w Polsce- nie musisz być biegły w zasadach prawa.

 32. Hi moi rodzice dali mi na chrzcie imię Tomek. konsolidacja chwilówek online bez bik- definitywne wyjście dla zadłużonych. W tej chwili moim miejscem zamieszkania jest piękne miasto Kościan. konsolidacja chwilówek dla zadłużonych online w Polsce- przeważnie popełniane lapsusy przez dłużników.

 33. Hi zwą mnie Łukasz. szybka konsolidacja chwilówek- nie musisz mieć majątku. Obecnie moim miejscem egzystencji jest lubiane miasto Brzeg. konsolidacja chwilówek online bez bik w Polsce a zagadnienie skargi pauliańskiej.

 34. Witam możecie mi mówić Erwin. Upadłość konsumencka- jest dostępna także dla Ciebie. W tej chwili moim miejscem bytowania jest nowoczesne miasto Częstochowa. konsolidacja chwilowek bez zdolnosci w Polsce- jak przygotować skuteczny wniosek o ogłoszenie upadłości.

 35. Hejka nadano mi imię Rysiek. konsolidacja chwilówek online bez bik zdobędziesz u mnie bez BIK i KRD. W chwili obecnej moim miejscem przebywania jest urokliwe miasto Gdynia. konsolidacja chwilówek online w Polsce- nie będziesz musiał mieć właściwie żadnych środków finansowych.

 36. Siemaszka moje pierwsze imię to Sławek. konsolidacja chwilówek z windykacją to rzecz nad którą pracuje aktualnie. Obecnie moim miejscem bytowania jest zadbane miasto KarpaczKartuzy. konsolidacja chwilówek bez zdolności w Polsce- czyli jak w naturalny sposób poradzić sobie z długami.

 37. Czecho nazywam się Melchior. konsolidacja chwilówek bez zdolności kredytowej online jest osiągalny także dla Ciebie. Aktualnie moim miejscem bytowania jest robiące wrażenie miasto Ząbki. konsolidacja chwilówekkonsolidacja chwilówek w Polsce- doradztwo adwokata dla niewiele zarabiających.

 38. Czółko nazywam się Kornel. Upadłość konsumencka- jest osiągalna także dla Ciebie. W chwili obecnej moim miejscem egzystencji jest historyczne miasto Szczawno Zdrój. Upadłość konsumencka w Polsce- zrób w tej chwili i wyjdź z pętli długu.

 39. Appreciating the dedication you put into your blog and detailed information you present.
  It’s awesome to come across a blog every once in a while
  that isn’t the same outdated rehashed information. Great read!
  I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 40. When some one searches for his essential thing, so he/she desires to be available that in detail, therefore that thing is maintained over
  here.

 41. I’m more than happy to discover this web site. I want to to thank you for your time due to this wonderful read!!
  I definitely appreciated every bit of it and i also have you saved to fav to
  see new stuff in your website.

 42. Siemuchno zwą mnie Zdzisek. konsolidacja chwilówek dla zadłużonych ze mnną to banał. Na czas dzisiejszy moim miejscem bytowania jest przyjazne miasto Wyrzysk. konsolidacja chwilówek bez zdolności kredytowej online w Polsce a zapłata syndyka.

 43. If you would like to improve your knowledge only keep visiting this site and be updated with the newest information posted here.

 44. Расширенный СЕО комплекс продвижения англоязычных сайтов – это раскрутка,
  которая включает разностороннюю и обширную популяризацию Вашего
  сайта в англоязычном интернете.

 45. Hi to every one, for the reason that I am actually keen of reading this
  weblog’s post to be updated daily. It includes fastidious data.

 46. What a information of un-ambiguity and preserveness of
  precious familiarity about unpredicted emotions.

 47. Douglas foi atingindo na região do abdômen e teve exposição de vísceras após ter se arrependido de comprar um artigo e pedir
  o dinheiro de volta.

 48. Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the
  favor”.I’m attempting to find things to improve my web site!I suppose its
  ok to use a few of your ideas!!

 49. I was very happy to discover this web site. I need to to thank you for your time due
  to this fantastic read!! I definitely liked every part of it and I have you saved as a favorite
  to check out new stuff in your web site.

 50. Awesome! Its in fact remarkable post, I
  have got much clear idea regarding from this paragraph.

 51. Ave jestem znany pod imieniem Mateusz.Adwokat Rzeszów nie musi być zawiły.Aktualnie moim miejscem przebywania jestestetyczne miasto Kleczew. Adwokat Rzeszów w Polsce a chwilówkizaciągnięte w Profi Credit.

 52. Siemano podobnie jak znany fizyk nazywam się Tadek.Adwokat Rzeszów totalnie zmieni Twoje finanse, napisz do mnie.Aktualnie moim miejscem zamieszkiwania jestpostępowe miasto Legionowo. Adwokat Rzeszów w Polsce apostępowanie komornika.

 53. Piątka noszę piękne imię Cezary. Kredyty zdobędziesz u mnie bez BIK i KRD. W tej chwili moim miejscem egzystencji jest zadbane miasto Skierniewice. Kredyty w Polsce, kiedy sąd przychyli się do naszego wniosku.

 54. Piątka podobnie jak znany scenograf nazywam się Klaudiusz. Kredyty zdobędziesz u mnie bez BIK i KRD. Na czas dzisiejszy moim miejscem egzystencji jest bogate miasto Puszczykowo. Kredyty w Polsce- sprawdź czy Ty również będziesz mógł sfinalizować.

 55. Hej jestem znany pod imieniem Oskar. Jestem doradcą- Kredyty nie posiada dla mojej osoby zagadek. W tej chwili moim miejscem bytowania jest rewelacyjne miasto Aleksandrów Łódzki. Kredyty w Polsce- na ogół zadawane pytania.

 56. Dżem dobry nazywam się Daniel. Kredyty to rzecz nad którą pracuje w tym momencie. W tym momencie moim miejscem bytowania jest nowatorskie miasto Starachowice. Kredyt sanok w Polsce- lista najlepszych ofert z rynku.

 57. I could not resist commenting. Well written!

 58. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I
  could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping
  maybe you would have some experience with something like
  this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look
  forward to your new updates.

 59. I’d like to thank you for the efforts you’ve put in writing this blog.
  I’m hoping to check out the same high-grade blog posts from you later on as well.
  In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own site
  now 😉

 60. I am actually happy to read this web site posts which includes lots of valuable facts, thanks for providing these kinds of
  data.

 61. Hi to every body, it’s my first pay a quick visit of this blog; this blog consists of awesome and
  in fact excellent stuff for readers.

 62. Your style is very unique in comparison to other folks I’ve read stuff from.
  Many thanks for posting when you’ve got the opportunity,
  Guess I’ll just book mark this blog.

 63. Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Opera.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I’d post to let
  you know. The design look great though! Hope you get the
  problem fixed soon. Kudos

 64. İstanbul hurdacı firması olarak sunduğumuz profesyonel hizmetlere web sitemizden ulaşabilirsiniz

 65. I am in fact grateful to the owner of this website who has shared this impressive article at at this place.

 66. İstanbul hurdacılar sitesi içinden profesyonel hizmetleri ayağınıza getirmekteyiz. Lakin hurda araç veya bisiklet hurdası alıp preslemiyoruz.

 67. These are genuinely great ideas in about blogging.
  You have touched some fastidious things here. Any way keep up
  wrinting.

 68. Каждый день, миллиарды поисковых запросов выполняются в Интернете,
  а поисковая оптимизация может помочь
  вам увеличить долю этого трафика
  с высокими намерениями..

 69. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 70. Hi there to all, how is the whole thing, I think every one is
  getting more from this web site, and your views are good
  for new visitors.

 71. It is not my first time to visit this site, i am visiting this website dailly and
  take nice data from here all the time.

 72. Hi! I just want to give you a huge thumbs up for your excellent information you’ve got right here on this post.
  I am returning to your site for more soon.

 73. İstanbul hurdacısı firmamız Hurdemsan Metal hurda malzeme satmak isteyenlere yedi gün hizmet veriyor. Alacağımız hurdalarınızın değerini alırken hesaplıyoruz.

 74. This article will help the internet people for building up
  new webpage or even a weblog from start to end.

 75. I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 76. My partner and I stumbled over here different website and thought I may as well check things out.
  I like what I see so i am just following you. Look forward
  to looking at your web page again.

 77. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 78. sizlerden de bu konularda bilgi almak isteriz

 79. İstanbul Hurdacı Firmamız ile Ücretsiz Keşif, Nakit Ödeme avantajıyla hurda satabilirsiniz

 80. İstanbul hurdacı firma ihtiyaçlarınızda hurdalarınız için resim göndererek anlık hurda fiyatları ile teklif alabilirsiniz

 81. Pretty! This has been a really wonderful post. Thanks for providing these details.

 82. İstanbul Hurdacı Firmamız ile Ücretsiz Keşif, Nakit Ödeme avantajıyla hurda satabilirsiniz

 83. Hi! I’ve been following your blog for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Porter Texas!
  Just wanted to tell you keep up the excellent work!

 84. İstanbul hurdacı firma Hurdemsan Metal adına hurda sarı alanlar içindeyiz. Burada yayınlanan İstanbul’daki sarı pirinç hurdası ton fiyatı güncellendi

 85. İstanbul’da çinko çatı hurdası, çinko levha alımı yapıyoruz. Çinko, eski dönemlerden bu yana bilinmektedir. Lakin ne yazık ki kullanım biçimi ve üretimi tam olarak öğrenilemediğinden öteki metallerle karıştırılan bir elementtir.

 86. Esenyurt hurdacı firmalar içinde lideriz. En yakın Esenyurt istanbul hurdacı telefonu olan numaramızdan ulaşabilirsiniz. Hurda satmak için hemen arayın..

 87. A motivating discussion is definitely worth comment.

  I do think that you should write more about this topic, it might not be a taboo subject but generally folks don’t discuss such
  subjects. To the next! Cheers!!

Dodaj odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Więcej z kategorii: Biznes za granicą