Biznes za granicą

Krok w przyszłość czyli jak Liechtenstein wprowadza technologię blockchain do gospodarki

Jakub Gaweł

Liechtenstein Blockchain Act pozwoli stokenizować właściwie każde prawo i każde aktywa oparciu o Token Container Model

Niewielkie górskie księstwo Liechtenstein, położone między Szwajcarią i Niemcami, tradycyjnie kojarzone było z prywatnymi bankami dla najbogatszych. Ostatnie działania rządu mogą jednak sprawić, że kraj ten dołączy do pierwszych państw nowatorsko regulujących cyfrową rewolucję jak Estonia czy Malta.

Od stycznia 2020 r. wejdą tam bowiem w życie nowe przepisy dotyczące blockchain. Na podstawie tych przepisów firmy i przedsiębiorcy mogą w prosty sposób tokenizować wszelkie prawa i w konsekwencji również aktywa. W założeniu ma to prowadzić do pewności prawa i nieuchronnie doprowadzi do pojawienia się gospodarki opartej na tokenach. W Liechtensteinie pojawią się ustandaryzowane procesy i zarejestrowani dostawcy usług do tokenizacji. To znacznie skróci czas i koszty potrzebne do wykorzystania tych procesów we własnej działalności. Ostatecznie w Liechtensteinie w 2020 r. można spodziewać się setek, jeśli nie tysięcy tokenów. Co dokładnie będzie tokenizowane? Prawie wszystko.

Liechtensteinska ustawa o blockchain

Na początku października 2019 r. odbyło się drugie posiedzenie parlamentu Liechtensteinu w sprawie nowej ustawy o blockchain, w skutek czego
wejdzie ona w życie w styczniu 2020 r. i umożliwi bezpośrednią tokenizację wszelkiego rodzaju aktywów i praw bez obejścia przepisów.

Uściślająć, potocznie określana ustawa o blockchain nosi nazwę: „Ustawa o świadczeniu usług dotyczących tokenów i TT” (TVTG). Ponadto nowe prawo używa ogólnego określenia „technologia godna zaufania” (TT), które może obejmować systemy blockchain i DLT.

Tokenizacja oznacza, że ​​od stycznia 2020 r. prawie każde prawo lub aktywa mogą być „spakowane” w token zgodnie z modelem Token Container. Liechtenstein uznaje zatem, że – napędzany przez transformację cyfrową – świat fizyczny, jaki znamy od setek lat, prędzej czy później zostanie wzmocniony przez świat cyfrowy.

Często używamy dokumentów papierowych do sformalizowania umowy lub do potwierdzenia dowodów. Ta umowa następnie „tworzy” prawa dla zaangażowanych stron. Notariusze są odpowiedzialni za drukowanie, czytanie i weryfikację tożsamości i dokumentów – głównie wszystkie procesy są przeprowadzane na papierze. Liechtensteinska ustawa o blockchain obecnie reguluje, że takie prawa i aktywa w formie papierowej zostaną przeniesione do świata cyfrowego i staną się łatwo zbywalne: w formie tokenów. Jeśli za kilka lat tysiące praw i aktywów będzie reprezentowanych przez tokeny cyfrowe, dojdzie do powstania dwóch światów: (1) świata fizycznego, jaki znamy, i (2) nowego świata cyfrowego, który będzie obejmował podzbiór praw i aktywów świata fizycznego. Przenosząc te rozważania na grunt praktyczny: kto tak naprawdę jest właścicielem mojego domu? Osoba w rejestrze nieruchomości? Czy osoba posiadająca token? Co się stanie, jeśli token zostanie skradziony lub zgubiony?

Ustawa uwzględnia również fakt, że świat fizyczny musi zawsze być w doskonałej synchronizacji ze światem cyfrowym tokenów. Jest to bardzo ważne, ponieważ tokeny mogą być na przykład zgubione lub skradzione. Również z tego powodu Liechtenstein zmienił prawo cywilne, które jest zyskało nowy wymiar. Na marginesie należy zauważyć, że jest to jeden fakt, który sprawia, że ​​ustawa o blockchain Liechtensteinu jest w pewnym sensie wyjątkową i jak dotychczas najlepszą regulacją w tym zakresie.

Token Container Model

Jednym z elementów składających się na ustawę o blockchain jest tak zwany Token Container Model (TCM). W tej strukturze token służy jako zasobnik z możliwością posiadania praw różnego rodzaju. Zasobnik można „doładować” prawem, które reprezentuje prawdziwy majątek, taki jak nieruchomości, akcje, obligacje, złoto, prawa dostępu, pieniądze. Ale zasobnik może być również pusty. Ten ostatni przypadek dotyczy na przykład kodu cyfrowego – najbardziej znanym przykładem jest Bitcoin.

Takie podejście do doładowania prawa lub aktywu do zasobnika (tj. do tokena) może wydawać się trywialne, ale pozwala na oddzielenie, po pierwsze prawa i aktywu, a po drugie tokena  działającego technicznie na systemie opartym na blockchain. W ten sposób Liechtenstein rozróżnia zarówno prawo, jak i technologię.

Dlatego ten model jest naprawdę pomocny w zrozumieniu procesu i wpływu tokenizacji. Wszystkie zasady dotyczące prawa i aktywu pozostają w zasadzie takie, jakie są. Ale niektóre szczególne prawa są zmieniane poprzez cyfrowy charakter prawa „spakowanego” w token. Oto przykład: Niektóre osoby uważają, że tokeny zabezpieczające (tj. zasoby w systemie blockchain) to nowa klasa papierów wartościowych. Ale model zasobnika tokenów bardzo jasno pokazuje, że token bezpieczeństwa jest niczym innym jak zabezpieczeniem (z wszystkimi obowiązującymi zasadami, licencjami, obowiązkami itp.) technicznie „spakowanym” do tokena, który dokonuje zabezpieczenia jak pewnego rodzaju zasobnik. Słowo „zasobnik” należy rozumieć dosłownie. Token można przenosić na nowych właścicieli, zarządzać nim w portfelu lub bezpiecznie przechowywać przez dostawcę usług powierniczych – bez zmiany prawa i aktywów w zasobniku.

Aby to zilustrować można posłużyć się następującym przykładem: prawo jest praktycznie przechowywane w zasobniku reprezentującym token i działającym w systemie opartym na blockchain. Prawo to może być na przykład prawem własności drogocennego kamienia. Każdy, kto posiada token, posiada kamień – dokładnie ta relacja jest ustalana przez model zasobnika tokenów. Drogocenny kamień nie musi zmieniać swojej fizycznej lokalizacji; może pozostać w skarbcu. Ale własność tego kamienia może się zmienić poprzez przeniesienie tokena na inne osoby. Miałoby to sens dla osoby prywatnej przechowującej wartość poprzez posiadanie cennego kamienia, ale także dla inwestorów instytucjonalnych, którzy budują całe portfele takich kamieni, które stanowią współwłasność kilku osób (w tym kontekście należy rozważyć ideę kilkuset inwestycji w części kamienia w celu dywersyfikacji ryzyka).

Ten model jest progresywny i zapewnia pewność prawną dla wcześniej istniejących praw, które są tokenizowane, a także dla informacji przechowywanych w systemach opartych na blockchain. Należy pamiętać, że Liechtenstein zmienił swoje prawo cywilne, aby umożliwić światowi tokenów pierwszeństwo przed światem fizycznym w przypadkach, w których istnieją tokeny praw i aktywów.

Integracja świata cyfrowego ze światem fizycznym

Jedną z głównych zasad Liechtensteinskiej ustawy o blockchain jest to, że niektórzy nowi usługodawcy, którzy wchodzą w interakcję z blockchainem i tokenami, wymagają uregulowania tych działań. Niektóre z tych nowych formatów usługodawców wymagają nie tylko rejestracji w Liechtenstein Financial Market Authority (FMA), ale także licencji na prowadzenie działalności. Jedną z tych nowych ról jest tak zwany weryfikator fizyczny. Jego rolą jest integracja świata fizycznego ze światem cyfrowym.

Fizyczny weryfikator ma obowiązek zidentyfikować posiadacza tokenów. W poprzednim przykładzie z tokenizowanym drogocennym kamieniem, fizyczny weryfikator wie, kto jest właścicielem tokena
(a w konsekwencji kamienia) i ma obowiązek zapewnić umowne egzekwowanie reprezentowanych praw i obowiązków, np. poprzez przechowywanie aktywów (lub praw) realnego świata w skarbcu. Dokonuje tego fizyczny weryfikator. Jest również odpowiedzialny za ustanowienie prawidłowych procesów biznesowych. Jeśli wystąpią błędy, zostaną skradzione lub uszkodzone aktywa fizyczne lub jeśli on sam nie będzie przestrzegał zasad, odpowiada za rozwiązanie tych problemów. Jeśli nie jest w stanie tego zrobić, ryzykuje swoją licencję jako usługodawca i dlatego traci prawo do działania. Dzięki takiemu podejściu ustawa o blockchain przenosi odpowiedzialność za zagwarantowanie idealnej synchronizacji świata fizycznego i świata cyfrowego na weryfikatora. Dlatego nowo zdefiniowana rola weryfikatora jest bardzo ważna, ponieważ umożliwia oszczędność tokenów: zapewnienie pewności i umożliwienie tokenizacji istniejącego prawa, a następnie jego ważnego przeniesienia do systemu blockchain.

Tokenizacja praw i aktywów

Zgodnie z modelem zasobnika tokenów, każde prawo lub aktywa mogą być zasadniczo reprezentowane przez token. Na przykład prawo do licencji na oprogramowanie lub prawo dostępu można umieścić w zasobniku tokenów. W większości jurysdykcji byłoby to klasyfikowane jako token użytkowy. Jeśli token zostanie sprzedany na rynku przed zakończeniem opracowywania produktu, proces ten nazywa się początkową ofertą monetową (Initial Coin Offering – ICO).

Następnie, zastosowanie europejskich uregulowań dot. pieniądza elektronicznego pozwoliłoby na pakowanie tradycyjnych walut, takich jak euro czy frank szwajcarski, w token. Tokeny te zostałyby zaklasyfikowane jako tokeny płatności, a dokładniej tokeny euro, cyfrowe euro, euro w blockchain itp. To nic innego jak umieszczenie euro w tokenie przez zastosowanie zasad pieniądza elektronicznego do zasobnika.

Ostatecznie zabezpieczenia można spakować do tokena. Następnie obowiązują wszystkie przepisy dotyczące papierów wartościowych, a wynik jest tokenem zabezpieczającym. W przypadku sprzedaży inwestorom ten proces nazywamy ofertą tokenu bezpieczeństwa (STO).

Tokenizacja jako konsekwencja cyklu życiowego

Kiedy tokenizowane jest prawo lub aktywa, najpierw tokeny należy wygenerować technicznie. Następnie tokeny należy wydać nowym posiadaczom. Może to mieć miejsce w drodze sprzedaży tokenów (np. STO, IEO, ICO). Tokeny można następnie wymieniać na inne tokeny i w większości przypadków należy je przechować. Co więcej, tokeny – na rynku finansowym – można kupić i umieścić w portfelu w celach inwestycyjnych itp.

Krótko mówiąc, tokeny posiadają pewnego rodzaju cykl życia. Różne zdarzenia w cyklu życia tokena wskazują na różne role osób występujących w tym biznesie, np. generator tokenów, emitent tokenów, depozytariusz tokenów. Ustawa o blockchain Liechtensteinu zapewnia zatem wiele możliwości rejestracji w FMA, dzięki czemu firmy mogą działać w powiązaniu z cyklem życia tokenów. Już wkrótce firmy będą mogły ubiegać się o rejestracje w tym zakresie. Wnioskodawca musi spełnić wiele wymagań. Oczywiście licencje nie są bezpłatne. Jednak porównanie opłat i wymagań dotyczących innych rejestracji lub licencji władz finansowych wskazuje, że opłaty za licencje w Liechtensteinie kształtują się na rozsądnym poziomie. W przypadku istnienia jasno zdefiniowanej procedury rejestracji, jak ma to miejsce w Liechtensteinie i dodatkowo gdy procesy tokenizacji
i inteligentne umowy staną się czymś powszechnym, ostatecznie koszty tokenizacji dowolnego składnika aktywów zostaną obniżone.

Liechtenstein i inne kraje

Liechtenstein przedstawia neutralne technologicznie i wszechstronne ramy zaprojektowane w celu uchwycenia wszystkich aspektów tokenizacji. Ze względu na status Liechtensteinu jako członka Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) wymagana jest zgodność ze skodyfikowanymi wytycznymi i przepisami UE / EOG. Te podstawowe przepisy tworzą podłoże, na którym ustawodawcy z Liechtensteinu mogą budować dalsze regulacje. Rejestracje i licencje wydane zgodnie z podstawowymi przepisami i dyrektywami UE / EOG mogą być transferowane do innych państw członkowskich UE / EOG, natomiast unikalne rejestracje Liechtensteinu na mocy ustawy o blockchain nie podlegają takiemu transferowi. Oczywiście przepisy podatkowe w innych krajach, a także nadchodząca „licencja na kryptografię” w Niemczech mogą sprawić, że przedsięwzięcia biznesowe będą tu i tam bardziej złożone, ale nie niewykonalne.

Zasadniczo ustawa o blockchainie Liechtensteinu koncentruje się na dostosowaniu istniejących przepisów w celu zwiększenia pewności prawnej w gospodarce ery tokenów. Wyznaczając wyraźną linię między tym, co podlega prawu cywilnemu a prawem regulacyjnym i nadzorczym, ustawa
o blockchain Liechtensteinu obejmuje zmiany ustawy o osobach i spółkach Liechtensteinu, ustawy o handlu, ustawy o należytej staranności i ustawy o rynku finansowym.

Prawdopodobnie najważniejszym aspektem są zmiany w prawie cywilnym, aby zapewnić, że podstawowe prawo reprezentowane przez token zostanie skutecznie przeniesione ze osoby A na osobę B. Poza tym ustawa zawiera przepisy regulacyjne i nadzorcze dotyczące osób wchodzących
w interakcje z systemami blockchain – w tym konsumentów, usługodawców i pośredników.

Liechtenstein: „prosta tokenizacja” 

W przypadku próby tokenizowania prawa i aktywów, jest to zazwyczaj utrudnione w związku z obowiązującymi lokalnymi przepisami. Na przykład w Niemczech można tokenizować określone formy długu, ale do tej pory nie było to dozwolone w kontekście akcji ani obligacji. Wykwalifikowany prawnik jest zawsze niezbędny, próbując znaleźć rozwiązanie, a następnie przekonać organy regulacyjne, że proponowane rozwiązanie jest zgodne z lokalnym prawem, interpretując niektóre przepisy prawa w „nowy” sposób. Prawnik oczywiście nigdy nie nazwałby tego rozwiązania obejściem. Niemniej jednak często jest to możliwe, ale nie łatwe. Zazwyczaj takie obejścia są również kosztowne, ponieważ nie podlegają jeszcze znormalizowanemu, znanemu dotychczas, procesowi.

Dlatego Liechtenstein będzie interesującym miejscem dla różnych działań związanych z tokenizacją: bez czasochłonnych i kosztownych wysiłków, prawa i aktywa można w prosty sposób tokenizować. Nie są wymagane rozwiązania (obejścia), jak w innych krajach. Spowoduje to nie tylko standaryzację procesów, ale także znacznie obniży koszty procesów tokenizacji.

Ostatecznie w 2020 r. możemy spodziewać się, że w Liechtensteinie zostaną ztokenizowane setki, a nawet tysiące aktywów lub praw. Niektóre z nich zostaną ogłoszone publicznie jako tokeny bezpieczeństwa, ale większość tokenów zostanie utworzona do bezpośrednich relacji (np. prywatne oferty podczas zbierania funduszy) lub do celów B2B.

Maciej Oniszczuk

Zobacz, również

140 Komentarze

 1. Woh I enjoy your posts, saved to my bookmarks!

 2. I intended to compose you a bit of note in order to give many thanks again about the awesome basics you’ve contributed above. It’s generous of people like you giving easily all a few individuals could have advertised as an e-book in making some bucks for their own end, and in particular considering that you could have done it if you considered necessary. The basics additionally acted as a easy way to be aware that many people have a similar desire just as mine to figure out a good deal more around this condition. Certainly there are a lot more enjoyable instances ahead for folks who browse through your blog.

 3. A lot of thanks for all your efforts on this site. Gloria enjoys doing investigation and it’s easy to understand why. Almost all know all concerning the dynamic means you deliver great information on the web blog and as well encourage contribution from other people on that concept plus our daughter is actually being taught a lot. Have fun with the remaining portion of the new year. You’re the one conducting a glorious job.

 4. I simply wished to thank you very much yet again. I do not know what I would have undertaken without those tips shown by you relating to this theme. Previously it was the terrifying setting in my view, nevertheless understanding your well-written technique you treated the issue took me to weep with joy. Now i’m thankful for your support as well as trust you recognize what an amazing job you were undertaking training the others via your website. Most probably you haven’t met any of us.

 5. My spouse and i have been really joyous that Jordan managed to do his reports through your precious recommendations he had through the web pages. It is now and again perplexing to just find yourself handing out secrets and techniques which people today may have been selling. So we know we need the writer to give thanks to for that. The most important illustrations you have made, the simple web site navigation, the relationships you will help to instill – it’s got most overwhelming, and it’s really leading our son in addition to the family reason why the situation is exciting, which is really mandatory. Thank you for the whole lot!

 6. My spouse and i got quite happy that John managed to do his preliminary research through the entire precious recommendations he grabbed out of your web pages. It is now and again perplexing to just continually be giving out procedures which others may have been selling. So we grasp we have got the writer to give thanks to for that. The main illustrations you have made, the simple web site navigation, the relationships you will help foster – it’s got many impressive, and it’s really helping our son in addition to the family know that the matter is excellent, which is quite mandatory. Thank you for everything!

 7. I’m commenting to let you be aware of of the awesome discovery my child developed browsing the blog. She came to find a good number of details, including how it is like to have a great coaching character to get a number of people clearly completely grasp a number of advanced issues. You actually did more than her desires. I appreciate you for churning out such effective, dependable, edifying and cool guidance on that topic to Emily.

 8. Thank you for your entire labor on this web site. My mom really loves managing investigations and it is obvious why. My partner and i learn all regarding the lively tactic you produce sensible things through your web site and in addition invigorate response from the others on the situation then our favorite princess is truly starting to learn a whole lot. Take advantage of the rest of the year. You have been doing a stunning job.

 9. Thanks for your whole work on this website. My niece takes pleasure in working on research and it is simple to grasp why. We all notice all relating to the powerful ways you render worthwhile tricks via your website and therefore welcome response from website visitors on this topic while our own simple princess is without question understanding so much. Take pleasure in the rest of the year. Your performing a wonderful job.

 10. I am only writing to make you understand what a really good experience my wife’s princess obtained viewing your webblog. She noticed some things, which included what it is like to possess an ideal teaching spirit to make others without difficulty learn about specific tortuous things. You undoubtedly surpassed readers’ expected results. Thanks for rendering those productive, trusted, informative as well as unique tips on your topic to Mary.

 11. My wife and i have been really more than happy when Louis managed to finish off his researching using the precious recommendations he made through your web site. It is now and again perplexing to simply find yourself making a gift of strategies which often some other people may have been trying to sell. Therefore we realize we need the writer to give thanks to for this. The specific illustrations you made, the straightforward web site navigation, the relationships you will help to instill – it is most remarkable, and it is leading our son in addition to us reason why this subject is interesting, which is seriously pressing. Thanks for the whole lot!

 12. My brother suggested I would possibly like this blog. He was entirely right.
  This post actually made my day. You can not believe just how much time I
  had spent for this info! Thank you!

 13. Pretty great post. I just stumbled upon your weblog and wished to mention that
  I have really loved browsing your weblog posts. After all I will be subscribing on your rss feed and I’m hoping you write once
  more very soon!

 14. Hello! This is my first visit to your blog!

  We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the
  same niche. Your blog provided us beneficial
  information to work on. You have done a outstanding job!

 15. I always used to read article in news papers but now as I
  am a user of web thus from now I am using net for content, thanks to web.

 16. Neat blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out.
  Please let me know where you got your theme. Bless you

 17. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say
  that I have truly enjoyed surfing around your blog posts.
  In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 18. What the eye does not admire the heart does not desire.

 19. You got a very excellent website, Glad I detected it through google. https://hcvmedi.com medication for HCV

 20. I am constantly looking online for posts that can aid me. Thx! https://myastheniamedi.com myasthenia threatment

 21. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s truly informative. I am going to watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers! https://hypothyroidismmed.com/ buy Hypothyroidism threatment

 22. purchasing tadalafil online – site tadalafil canadian pharmacy

 23. generic tadalafil: http://tadalafilonline20.com/ tadalafil generic

 24. buy tadalafil tadalafil daily use
  40 mg tadalafil

 25. does propecia thicken thinning hair – fincar vs propecia do you have to take propecia after hair transplant

 26. best online international pharmacies india: https://genericwdp.com/ generic pills

 27. cheap generic drugs from india generic drugs without doctor’s prescription

 28. propecia mechanism of action – http://propechl.com/ should i start propecia

 29. sildenafil without doctor prescription buy prescription drugs

 30. buy prescription drugs: https://genericwdp.com/ overseas pharmacies shipping to usa

 31. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to
  this fantastic blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed
  to my Google account. I look forward to new updates and will share this
  site with my Facebook group. Chat soon!

 32. meds online without doctor prescription: https://genericwdp.com/ trusted india online pharmacies

 33. prescription drugs without a doctor: https://genericwdp.com/ buying prescription drugs from canada

 34. buying viagra online generic viagra walmart
  cheap viagra online

 35. buying viagra online where to buy viagra
  cheap viagra online

 36. generic tadalafil at walmart – http://xtadalafilp.com/ tadalafil 40 mg

 37. generic viagra walmart price of viagra
  order viagra online

 38. cheap viagra online best place to buy generic viagra online
  price of viagra

 39. viagra online usa when will viagra be generic
  cost of viagra

 40. buy generic 100mg viagra online where can i buy viagra over the counter
  best over the counter viagra

 41. viagra from canada п»їviagra pills
  best place to buy viagra online

 42. viagra amazon best place to buy viagra online
  when will viagra be generic

 43. This article is truly a pleasant one it assists new internet people, who are wishing in favor of blogging.

 44. п»їviagra pills where to buy viagra
  generic viagra walmart

 45. online doctor prescription for viagra where can i buy viagra over the counter
  generic viagra walmart

 46. Dzięki za sugestii dotyczących naprawy kredytu na temat tego konkretnego sieci -teren. Rzeczy i chciałbym zaoferować jako rada ludziom oznacza zwykle zrezygnować z a mentalności że w tym momencie i spłać później. as be a as be a} społeczeństwo {my|my wszyscy|my wszyscy|wielu z nas|większość z nas|większość ludzi} ma tendencję do {robienia tego|robienia tamtego|próbowania tego|zdarzyć się|powtórz to} dla wielu {rzeczy|problemów|czynników}. Obejmuje to {wakacje|wakacje|wypady|wyjazdy wakacyjne|wycieczki|rodzinne wakacje}, meble, {i|jak również|a także|wraz z|oprócz|plus} przedmiotów {chcemy|chcielibyśmy|życzymy|chcielibyśmy|naprawdę chcielibyśmy to mieć}. Jednak {musisz|musisz|powinieneś|powinieneś chcieć|wskazane jest, aby|musisz} oddzielić {swoje|swoje|to|twoje obecne|swoje|osoby} chcą {od wszystkich|z potrzeb|z}. {Kiedy jesteś|Kiedy jesteś|Kiedy jesteś|Jeśli jesteś|Tak długo, jak jesteś|Kiedy} pracujesz, aby {poprawić swój kredyt|poprawić swoją zdolność kredytową|zwiększyć swój kredyt|zwiększyć swój kredyt|podnieś swój ranking kredytowy|popraw swój kredyt} wynik {musisz zrobić|zrobić|faktycznie potrzebujesz|naprawdę musisz} dokonać kilku {poświęceń|kompromisów}. Na przykład {możesz|możesz|możesz|możesz|będziesz mógł|| możesz|prawdopodobnie możesz} robić zakupy online {aby zaoszczędzić pieniądze|aby zaoszczędzić pieniądze|aby zaoszczędzić} lub {możesz przejść do|może się zwrócić|może odwiedzić|może obejrzeć|może sprawdzić|może kliknąć} używane {sklepy|sklepy|detaliści|sprzedawcy|punkty sprzedaży|dostawcy} zamiast {drogie|drogie|drogie|drogie|drogie|drogich} domów towarowych {dla|w odniesieniu do|dotyczących|odnoszących się do|przeznaczonych dla|do zdobycia} odzieży {strzykawki insulinowe 1ml|strzykawki tuberkulinowe|strzykawki|strzykawka|strzykawki insulinowe|strzykawki do insuliny|strzykawki trzyczęściowe tuberkulinowe|strzykawka tuberkulinowa|strzykawka insulinowa|strzykawka do insuliny|strzykawka trzyczęściowe tuberkulinowa} {strzykawki insulinowe 1ml|strzykawki tuberkulinowe|strzykawki|strzykawka|strzykawki insulinowe|strzykawki do insuliny|strzykawki trzyczęściowe tuberkulinowe|strzykawka tuberkulinowa|strzykawka insulinowa|strzykawka do insuliny|strzykawka trzyczęściowe tuberkulinowa}.

 47. Ja naprawdę skarb twoją dzieło, Świetny post test koronawirus.

 48. Ja naprawdę skarb twoją dzieło, Świetny post koronawirus test domowy test covid 19.

 49. Ja naprawdę nagrodę twoją pracę, Świetny post szybki test na koronowirusa.

 50. I feel that is among the so much important info for me. And i am
  satisfied studying your article. But should commentary on some basic things,
  The web site style is ideal, the articles is in reality nice : D.
  Good process, cheers ps4 games allenferguson ps4 games

 51. cheap viagra online order viagra online
  how much is viagra

 52. zithromax purchase online zithromax purchase online

 53. price of valtrex in canada where can you purchase valtrex
  causes for ed

 54. paxil insomnia paxil breast cancer

 55. order diflucan online cheap diflucan tablet 500mg
  buying ed pills online

 56. Mkzdjq – http://virviaga.com/ cheapest viagra online

 57. п»їviagra pills https://viagrapills100.com/ buy viagra online canada

 58. Hey there! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a
  blog article or vice-versa? My website discusses a
  lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other.
  If you might be interested feel free to shoot me an e-mail.

  I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

 59. buy viagra online canada https://viagrapills100.com/ viagra cost

 60. Fabulous, what a web site it is! This webpage provides valuable data
  to us, keep it up.

 61. cost of viagra https://viagrapills100.com/ viagra online usa

 62. I all the time emailed this web site post page to all my friends, because if like to read it after
  that my friends will too.

 63. п»їviagra pills https://viagrapills100.com/ buy viagra online canada

 64. best place to buy viagra online https://viagrapills100.com/ viagra online usa

 65. cheap viagra online https://viagrapills100.com/ viagra amazon

 66. viagra over the counter walmart generic viagra walmart
  100mg viagra

 67. This is a great tip particularly to those fresh to the blogosphere.

  Brief but very accurate information… Thank you for sharing this one.
  A must read post!

 68. cheap ed pills cheap ed pills in mexico
  buy ed drugs

 69. I know this site presents quality depending posts and extra information, is
  there any other web site which provides these kinds of
  stuff in quality?

 70. cheap ed pills from canada ed pills online
  cheap ed pills

 71. You really make it seem so easy together with your presentation but I find this topic
  to be really something which I feel I would by
  no means understand. It kind of feels too complex and very wide for me.
  I am looking forward to your subsequent put up, I will try to get the grasp
  of it!

 72. buy ed pills from canada how to fix ed
  cheap ed pills usa

 73. pet meds without vet prescription canada medication online
  ed treatments that really work

 74. ed pills without a doctor prescription what causes ed
  prescription drugs online without doctor

 75. cheap ed pills from canada cheap ed pills usa
  buy ed drugs

 76. ed drugs over the counter buy ed drugs
  buy ed pills

 77. Flpsbr – red ed pill Rvrjax jmhfgh

 78. http://gabapentinst.com/# medicine neurontin 300 mg

 79. plaquenil buy online usa: plaquenil sulfate – plaquenil eye damage

 80. https://hydroxychloroquinest.com/# plaquenil tablets 200mg

 81. hydroxychloroquine plaquenil cost: order plaquenil – hydroxychloroquine sulfate australia

 82. Jlitgb – buy minomycin online Cnvkpn wnltwc

 83. prednisone 5mg daily: buy prednisone online – prednisone daily

 84. hydroxychloroquine sulfate tablet 200 mg: order plaquenil – buy generic plaquenil

 85. http://zithromaxproff.com/# buy azithromycin zithromax
  zithromax for sale us

 86. https://zithromaxproff.com/# can you buy zithromax over the counter in canada
  zithromax 600 mg tablets

 87. http://zithromaxproff.com/# zithromax over the counter uk
  where can you buy zithromax

 88. https://zithromaxproff.com/# zithromax 1000 mg pills
  zithromax tablets

 89. order trimox: order fucidin online
  order amoxil online

 90. order suprax: minocycline online
  buy roxithromycin

 91. nitrofurantoin capsules: chloramphenicol online
  order minocin online

 92. order augmentin: cleocin tablets
  omnicef generic

 93. ampicillin for sale: order keftab
  order omnicef

 94. order stromectol online: doxycycline generic
  clindamycin for sale

 95. reputable online pharmacies in india: india pharmacy mail order buy medication online from india

 96. cheap online pharmacies from india: india pharmacy without dr prescriptions online medications from india

 97. tadalafil pills 20mg https://elitadalafill.com/ tadalafil 40 mg from india

 98. prescriptions from india: usa pharmacy india prescriptions from india

 99. Wgypfw – viagra temoignage Otrzug fqroqg

 100. alprostadil cream reviews https://alprostadildrugs.com/ alprostadil injection site

 101. online indian pharmacies: best india pharmacy usa pharmacy india

 102. ordering medicine from india: ordering medicine from india usa pharmacy india

 103. online medications from india: order medications online from india cheap online pharmacies from india

 104. india pharmacy mail order: united pharmacy india india pharmacy mail order

 105. cialis ed pills: https://edpillsonline24.com/# viagra pills

 106. order erectile dysfunction pills: viagra pills ed pills for sale

 107. best erectile dysfunction pills review: best male erectile dysfunction pill levitra pills

 108. otc sildenafil 20 mg tablets https://eunicesildenafilcitrate.com/ sildenafil cost canada

 109. Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account
  your weblog posts. Any way I’ll be subscribing for your feeds
  and even I success you access constantly rapidly. 0mniartist asmr

 110. best erectile dysfunction pills review: https://edpillsonline24.com/# ed meds

 111. order erectile dysfunction pills: top erectile dysfunction pills erectile dysfunction pills

 112. erectile dysfunction pills: ed pills generic viagra pills

 113. red erectile dysfunction pill: https://edpillsonline24.com/# cialis pills online

 114. male erectile pills: erectile dysfunction pills mail order erectile dysfunction pills

 115. over the counter ed medication: levitra pills levitra pills

 116. best erectile dysfunction pills: https://edpillsonline24.com/# pills for erectile dysfunction

 117. generic viagra online: viagra without a doctor prescription non prescription viagra

 118. viagra coupon viagra no prescription buy viagra without prescription

 119. cvs viagra buy viagra without prescription viagra online no prescription

 120. Hi, Neat post. There is an issue with your site in web explorer, would
  test this? IE still is the market leader and a large section of folks will miss your wonderful writing
  due to this problem. asmr 0mniartist

 121. amazon viagra: viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription

 122. viagra for sale viagra online without prescription viagra without a doctor prescription canada

 123. viagra canada viagra no prescription non prescription viagra

 124. Zvtqvk – furosemide 40mg Xdpaln kxkwib

 125. order doxycycline 100mg without prescription: generic for doxycycline – generic for doxycycline

 126. https://amoxilst.com/# amoxicillin 500 mg tablets

 127. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your web site provided us with valuable info to work on. You have done an impressive job
  and our entire community will be thankful to
  you. 0mniartist asmr

 128. http://clomidst.com/# buy cheap clomid

Dodaj odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Więcej z kategorii: Biznes za granicą