Biznes za granicą

Czy Luksemburg to dalej luksus dla nielicznych?

Luksemburg to niewielkie europejskie państwo, które od lat uchodzi za ekonomiczne oraz podatkowe eldorado, a od lat 70-tych jest w czołówce jurysdykcji określanych mianem „rajów podatkowych”. Gdzie doszukiwać się przyczyn spektakularnej kariery tego państewka? Niewątpliwie wpływa na to strategiczna lokalizacja w centralnej Europie, która zapewnia dobrą komunikację z rynkiem UE, a sam Luksemburg znajduje się w odległości zaledwie kilku godzin od  najważniejszych europejskich miast, takich jak: Paryż, Frankfurt czy Bruksela (ok 8 godzin z Polski). Stabilna gospodarka krajowa, która przetrwała światowy kryzys gospodarczy i finansowy to z pewnością kolejny czynnik zachęcający potencjalnych inwestorów. Gospodarka ta opiera się na wielu rodzajach działalności. Nie sposób jednak nie wymienić tych najważniejszych i najlepiej rozwiniętych tj. usługi finansowe, produkcja, sprzedaż, komunikacja czy logistyka. W konsekwencji Wielkie księstwo Luksemburga, o powierzchni raptem 2,5 tys. km2 i liczy ok. pół miliona ludzi ma najwyższy w Unii PKB na osobę (ponad 2,5 razy wyższy od unijnej średniej) i najwyższą odnotowaną w 2013 roku wysokość płacy minimalnej (1 tys. 87 euro miesięcznie).
Potencjalni inwestorzy powinni zwrócić uwagę na wykwalifikowaną i wielojęzyczny personel pracowniczy. Niemal 1/3 pracowników to pracownicy przygraniczni, co tylko dowodzi o otwartości państwa na międzynarodową współpracę i inwestycje. Nie dziwi zatem fakt, że kraj ten ma najniższą w Europie stopę bezrobocia, a w szeroko rozwiniętym sektorze finansowym bezrobocie praktycznie nie istnieje. Wysoka jakość życia to kolejny czynnik przyciągający zagranicznych inwestorów.  Luksemburg to może jedno z najmniejszych państw świata, ale również jedno z najbogatszych. Około 33 % spółek z US. Fortune 500 jest zarejestrowanych właśnie w tym kraju. Dla przykładu swoje europejskie siedziby mają w Luksemburgu spółki z grup Skype, Paypal czy Amazon.
Istnieje kilka typów spółek, które mogą być zarejestrowane w Luksemburgu, a najbardziej odpowiednia forma zależy oczywiście od celów i oczekiwań każdego inwestora.
Najbardziej znana forma to société à responsabilité limitée (skrócie SARL), która z budowy przypomina polską spółkę z o.o. Aż 2/3 spółek zakładanych w Luksemburgu to właśnie spółki SARL.
Z zasady spółka ta może posiadać od 2 do 40 wspólników. Wyjątkiem jest jednoosobowa spółka SARL, gdzie wszelkie decyzje podejmowane są jednostronnie przez jedynego wspólnika. SARL może być utworzona w każdym celu, zgodnym z luksemburskim prawem. Jedynie taka aktywność jak ubezpieczenia czy działalność bankowa nie może być prowadzona przez firmy działające jako SARL. Spółka ta przeznaczona jest zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych, których odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości wniesionych wkładów. Przepisy prawa luksemburskiego dodatkowo chronią posiadaną przez wspólników kontrolę nad spółką. Udziały mogą być zbyte osobie spoza grona wspólników jedynie w przypadku udzielenia wcześniejszej zgody przez zgromadzenie wspólników większością co najmniej ¾ głosów. Wspólnicy nie muszą być profesjonalnymi przedsiębiorcami. Wystarczy jedynie aby byli zdolni do zarządzania aktywami. Czas trwania SARL jest nieograniczony, chyba że co innego wynika z umowy s półki. Podobnie uregulowana jest kwestia zamknięcia spółki. Śmierć wspólnika, jego zawieszenie czy upadłość nie powoduje jej likwidacji, chyba że co innego wynika z samej umowy.
Korzystne ramy prawne oraz reżim podatkowy to główne zalety prowadzenia działalności operacyjnej z wykorzystaniem spółek zlokalizowanych właśnie w Luksemburgu. Dlatego polecając Luksemburg jako idealne miejsce do założenia własnej firmy nie sposób pominąć właśnie korzyści podatkowych. Luksemburg od dawna posiada najniższe stawki VAT w całej UE. Stawka podstawowa to 17 %, a obniżona 8 %.  CIT z kolei plasuje się w dwóch stawkach. Przy dochodzie nieprzekraczającym 15.000 € stawka wynosić będzie 20 %, natomiast gdy dochód przekroczy 15.000 € stawka wzrośnie do 21 %. Podatek od wypłacanych wspólnikom dywidend wynosi 15 %. Wypłata dywidend na rzecz zagranicznej spółki może być natomiast zwolniona z podatku pobieranego u źródła, jeżeli spółka zagraniczna posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 10% kapitału spółki wypłacającej dywidendę  (lub akcji o wartości nabycia co najmniej 12 mln €) na nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy. To nie koniec dobrych wiadomości. Jak donosi serwis wort.lu, przewidziane są korzystne zmiany w systemie podatkowym. Zgodnie z planem, już 1 stycznia 2017 r. stawka podatku dochodowego od osób prawnych ma spaść z 21 % do 19 %. W drugim etapie, który ma nastąpić z początkiem roku 2018 , ma zostać jeszcze zmniejszona do 18 %. Jednocześnie obowiązywać ma preferencyjna stawka CIT na poziomie 15 %. Z tej stawki korzystać mają nowe i innowacyjne podmioty, których roczny dochód nie przekroczy 25.000 €.
Dodatkowe korzyści fiskalne wynikają z korzystnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jaką Polska ma z Wielkim Księstwem. Przykładowo na zasadzie art. 13.4 umowy możliwe jest optymalizowanie zobowiązań podatkowych związanych z działalnością deweloperską i zbywaniem nieruchomości, wykorzystując konstrukcję tzw. Société de patrimoine familiale (SPF) – spółki rodzinnej neutralnej podatkowo z punktu widzenia luksemburskiego prawa.

Nie od dziś wiadomo, że Luksemburg słynie przede wszystkim z zamożności, którą można tam zobaczyć na każdym kroku. To kraj idealny dla inwestorów pod wieloma względami, czy to lokalizacyjnym czy też podatkowym. Spółka w tym kraju to więc nie tylko prestiż, ale przede wszystkim możliwość znacznego pomnożenia swojego kapitału. Sam proces założenia spółki jest szybki i prosty, jeśli tylko posiadasz wszystkie wymagane prawem dokumenty, czyli przede wszystkim zgodną z luksemburskim prawem umowę spółki oraz kopię ważnego paszportu.

Maciej Oniszczuk

Zobacz, również

Komentarze są wyłączone

Więcej z kategorii: Biznes za granicą