Biznes za granicą

Czy Luksemburg to dalej luksus dla nielicznych?

Luksemburg to niewielkie europejskie państwo, które od lat uchodzi za ekonomiczne oraz podatkowe eldorado, a od lat 70-tych jest w czołówce jurysdykcji określanych mianem „rajów podatkowych”. Gdzie doszukiwać się przyczyn spektakularnej kariery tego państewka? Niewątpliwie wpływa na to strategiczna lokalizacja w centralnej Europie, która zapewnia dobrą komunikację z rynkiem UE, a sam Luksemburg znajduje się w odległości zaledwie kilku godzin od  najważniejszych europejskich miast, takich jak: Paryż, Frankfurt czy Bruksela (ok 8 godzin z Polski). Stabilna gospodarka krajowa, która przetrwała światowy kryzys gospodarczy i finansowy to z pewnością kolejny czynnik zachęcający potencjalnych inwestorów. Gospodarka ta opiera się na wielu rodzajach działalności. Nie sposób jednak nie wymienić tych najważniejszych i najlepiej rozwiniętych tj. usługi finansowe, produkcja, sprzedaż, komunikacja czy logistyka. W konsekwencji Wielkie księstwo Luksemburga, o powierzchni raptem 2,5 tys. km2 i liczy ok. pół miliona ludzi ma najwyższy w Unii PKB na osobę (ponad 2,5 razy wyższy od unijnej średniej) i najwyższą odnotowaną w 2013 roku wysokość płacy minimalnej (1 tys. 87 euro miesięcznie).
Potencjalni inwestorzy powinni zwrócić uwagę na wykwalifikowaną i wielojęzyczny personel pracowniczy. Niemal 1/3 pracowników to pracownicy przygraniczni, co tylko dowodzi o otwartości państwa na międzynarodową współpracę i inwestycje. Nie dziwi zatem fakt, że kraj ten ma najniższą w Europie stopę bezrobocia, a w szeroko rozwiniętym sektorze finansowym bezrobocie praktycznie nie istnieje. Wysoka jakość życia to kolejny czynnik przyciągający zagranicznych inwestorów.  Luksemburg to może jedno z najmniejszych państw świata, ale również jedno z najbogatszych. Około 33 % spółek z US. Fortune 500 jest zarejestrowanych właśnie w tym kraju. Dla przykładu swoje europejskie siedziby mają w Luksemburgu spółki z grup Skype, Paypal czy Amazon.
Istnieje kilka typów spółek, które mogą być zarejestrowane w Luksemburgu, a najbardziej odpowiednia forma zależy oczywiście od celów i oczekiwań każdego inwestora.
Najbardziej znana forma to société à responsabilité limitée (skrócie SARL), która z budowy przypomina polską spółkę z o.o. Aż 2/3 spółek zakładanych w Luksemburgu to właśnie spółki SARL.
Z zasady spółka ta może posiadać od 2 do 40 wspólników. Wyjątkiem jest jednoosobowa spółka SARL, gdzie wszelkie decyzje podejmowane są jednostronnie przez jedynego wspólnika. SARL może być utworzona w każdym celu, zgodnym z luksemburskim prawem. Jedynie taka aktywność jak ubezpieczenia czy działalność bankowa nie może być prowadzona przez firmy działające jako SARL. Spółka ta przeznaczona jest zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych, których odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości wniesionych wkładów. Przepisy prawa luksemburskiego dodatkowo chronią posiadaną przez wspólników kontrolę nad spółką. Udziały mogą być zbyte osobie spoza grona wspólników jedynie w przypadku udzielenia wcześniejszej zgody przez zgromadzenie wspólników większością co najmniej ¾ głosów. Wspólnicy nie muszą być profesjonalnymi przedsiębiorcami. Wystarczy jedynie aby byli zdolni do zarządzania aktywami. Czas trwania SARL jest nieograniczony, chyba że co innego wynika z umowy s półki. Podobnie uregulowana jest kwestia zamknięcia spółki. Śmierć wspólnika, jego zawieszenie czy upadłość nie powoduje jej likwidacji, chyba że co innego wynika z samej umowy.
Korzystne ramy prawne oraz reżim podatkowy to główne zalety prowadzenia działalności operacyjnej z wykorzystaniem spółek zlokalizowanych właśnie w Luksemburgu. Dlatego polecając Luksemburg jako idealne miejsce do założenia własnej firmy nie sposób pominąć właśnie korzyści podatkowych. Luksemburg od dawna posiada najniższe stawki VAT w całej UE. Stawka podstawowa to 17 %, a obniżona 8 %.  CIT z kolei plasuje się w dwóch stawkach. Przy dochodzie nieprzekraczającym 15.000 € stawka wynosić będzie 20 %, natomiast gdy dochód przekroczy 15.000 € stawka wzrośnie do 21 %. Podatek od wypłacanych wspólnikom dywidend wynosi 15 %. Wypłata dywidend na rzecz zagranicznej spółki może być natomiast zwolniona z podatku pobieranego u źródła, jeżeli spółka zagraniczna posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 10% kapitału spółki wypłacającej dywidendę  (lub akcji o wartości nabycia co najmniej 12 mln €) na nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy. To nie koniec dobrych wiadomości. Jak donosi serwis wort.lu, przewidziane są korzystne zmiany w systemie podatkowym. Zgodnie z planem, już 1 stycznia 2017 r. stawka podatku dochodowego od osób prawnych ma spaść z 21 % do 19 %. W drugim etapie, który ma nastąpić z początkiem roku 2018 , ma zostać jeszcze zmniejszona do 18 %. Jednocześnie obowiązywać ma preferencyjna stawka CIT na poziomie 15 %. Z tej stawki korzystać mają nowe i innowacyjne podmioty, których roczny dochód nie przekroczy 25.000 €.
Dodatkowe korzyści fiskalne wynikają z korzystnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jaką Polska ma z Wielkim Księstwem. Przykładowo na zasadzie art. 13.4 umowy możliwe jest optymalizowanie zobowiązań podatkowych związanych z działalnością deweloperską i zbywaniem nieruchomości, wykorzystując konstrukcję tzw. Société de patrimoine familiale (SPF) – spółki rodzinnej neutralnej podatkowo z punktu widzenia luksemburskiego prawa.

Nie od dziś wiadomo, że Luksemburg słynie przede wszystkim z zamożności, którą można tam zobaczyć na każdym kroku. To kraj idealny dla inwestorów pod wieloma względami, czy to lokalizacyjnym czy też podatkowym. Spółka w tym kraju to więc nie tylko prestiż, ale przede wszystkim możliwość znacznego pomnożenia swojego kapitału. Sam proces założenia spółki jest szybki i prosty, jeśli tylko posiadasz wszystkie wymagane prawem dokumenty, czyli przede wszystkim zgodną z luksemburskim prawem umowę spółki oraz kopię ważnego paszportu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com
Maciej Oniszczuk

Zobacz, również

17 Komentarze

 1. … [Trackback]

  […] Here you can find 2337 additional Information on that Topic: abcspolek.pl/czy-luksemburg-to-dalej-luksus-dla-nielicznych/ […]

 2. … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: abcspolek.pl/czy-luksemburg-to-dalej-luksus-dla-nielicznych/ […]

 3. … [Trackback]

  […] Find More Info here on that Topic: abcspolek.pl/czy-luksemburg-to-dalej-luksus-dla-nielicznych/ […]

 4. … [Trackback]

  […] Read More on to that Topic: abcspolek.pl/czy-luksemburg-to-dalej-luksus-dla-nielicznych/ […]

 5. … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: abcspolek.pl/czy-luksemburg-to-dalej-luksus-dla-nielicznych/ […]

 6. … [Trackback]

  […] Find More Information here on that Topic: abcspolek.pl/czy-luksemburg-to-dalej-luksus-dla-nielicznych/ […]

 7. … [Trackback]

  […] Find More Info here on that Topic: abcspolek.pl/czy-luksemburg-to-dalej-luksus-dla-nielicznych/ […]

 8. … [Trackback]

  […] Read More Info here to that Topic: abcspolek.pl/czy-luksemburg-to-dalej-luksus-dla-nielicznych/ […]

 9. … [Trackback]

  […] Read More on on that Topic: abcspolek.pl/czy-luksemburg-to-dalej-luksus-dla-nielicznych/ […]

 10. … [Trackback]

  […] Info to that Topic: abcspolek.pl/czy-luksemburg-to-dalej-luksus-dla-nielicznych/ […]

 11. … [Trackback]

  […] Here you will find 88901 additional Info on that Topic: abcspolek.pl/czy-luksemburg-to-dalej-luksus-dla-nielicznych/ […]

 12. … [Trackback]

  […] There you can find 71095 more Info on that Topic: abcspolek.pl/czy-luksemburg-to-dalej-luksus-dla-nielicznych/ […]

 13. … [Trackback]

  […] Read More on that Topic: abcspolek.pl/czy-luksemburg-to-dalej-luksus-dla-nielicznych/ […]

 14. … [Trackback]

  […] Information to that Topic: abcspolek.pl/czy-luksemburg-to-dalej-luksus-dla-nielicznych/ […]

 15. … [Trackback]

  […] Read More Information here to that Topic: abcspolek.pl/czy-luksemburg-to-dalej-luksus-dla-nielicznych/ […]

 16. … [Trackback]

  […] Read More on to that Topic: abcspolek.pl/czy-luksemburg-to-dalej-luksus-dla-nielicznych/ […]

 17. … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: abcspolek.pl/czy-luksemburg-to-dalej-luksus-dla-nielicznych/ […]

Komentarze są wyłączone

Więcej z kategorii: Biznes za granicą