Polskie prawo spółek

Bat na spółki publiczne. Za niedopełnienie obowiązków informacyjnych będą słono płacić nie tylko prezesi.

Spółki publiczne niedługo czekają spore zmiany. Są one skutkiem wprowadzenia do porządku prawnego rozporządzenia Market Abuse Regulation, nowelizacji dyrektywy Transparency oraz przez wejście w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2013/50/UE, które wprowadzają w obrębie Unii Europejskiej istotne zmiany w obowiązkach informacyjnych spółek giełdowych. Rozporządzenie wprowadza jednolitą definicję informacji poufnej, a także wspólne zasady dla jej ujawniania. W praktyce oznacza to, że z przepisów w Polsce zniknie katalog informacji bieżących, to jest informacji które są zawsze ujawniane.

Unia Europejska uznała ponadto, że dobrym pomysłem będzie wprowadzenie odstraszających sankcji za naruszenie przepisów w ślad za regulacjami zza oceanu. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje instytucja punitive damages, czyli odszkodowań karnych orzekanych równolegle z symbolicznym przy ich kwotach zadośćuczynieniem; stanowić ma ona przestrogę dla innych przed popełnieniem podobnych czynów. Charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest nakładana bardzo sporadycznie, tak dla przykładu, oraz tym, że jej kwota zwala z nóg. Nowe regulacje dotknąć mogą portfele prezesów spółek giełdowych dziesięciokrotnie bardziej niż do tej pory – grozić im będzie kara do okrągłego miliona polskich złotych, a pięciokrotnie więcej – do 5 mln złotych – można będzie nałożyć na samą spółkę.

Prawdziwą jednak nowością jest wprowadzenie możliwości urzędowego sankcjonowania również członków rady nadzorczej. Do tej pory członkowie rady nadzorczej nie ponosili żadnej odpowiedzialności przed Komisją Nadzoru Finansowego, a ich odpowiedzialność cywilna lub karna wynikała z przepisów k.s.h. Wraz z wejściem nowych przepisów będą musieli dodatkowo uważać, bo grozić im będzie urzędowa kara do 50 tys. złotych. Pocieszeniem powinno być stwierdzenie, że nasz ustawodawca i tak potraktował sprawę łagodnie, bo unijna dyrektywa dopuszcza karę do 2 mln euro dla osoby fizycznej.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę naszej kancelarii

Przejdź do oniszczuk.com

Obecnie Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianą ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także niektórych innych ustaw, tak aby dostosować do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy 2013/50/EU. Planowany termin przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów został określony na drugi kwartał 2015 r. „Zapominalscy” prezesi i członkowie rady nadzorczej mogą pokładać nadzieję w tym, że Sejm nie zdąży uchwalić nowej ustawy przed końcem kadencji i będzie musiał zacząć całą procedurę uchwalania od nowa, co spowolni cały proces.

Autor: Angelika Górnikowska – Oniszczuk Olszar & Associates S.A.
Masz pytania? Napisz do nas: office@oniszczuk.com

Maciej Oniszczuk

Zobacz, również

36 Komentarze

 1. … [Trackback]

  […] Read More here on that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 2. … [Trackback]

  […] Read More Info here on that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 3. … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 4. … [Trackback]

  […] There you can find 97782 additional Information to that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 5. … [Trackback]

  […] Info on that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 6. … [Trackback]

  […] Here you will find 32126 more Info on that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 7. … [Trackback]

  […] Information on that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 8. … [Trackback]

  […] There you can find 40275 additional Info on that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 9. … [Trackback]

  […] Find More Info here to that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 10. … [Trackback]

  […] There you can find 40440 additional Information on that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 11. … [Trackback]

  […] Find More Information here to that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 12. … [Trackback]

  […] Find More here to that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 13. … [Trackback]

  […] Here you can find 95540 additional Info on that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 14. … [Trackback]

  […] Info on that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 15. … [Trackback]

  […] Information to that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 16. … [Trackback]

  […] Read More Info here to that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 17. … [Trackback]

  […] Read More Information here to that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 18. … [Trackback]

  […] Find More Information here on that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 19. … [Trackback]

  […] Here you can find 64219 more Info to that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 20. … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 21. … [Trackback]

  […] Find More Info here on that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 22. … [Trackback]

  […] Find More on to that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 23. … [Trackback]

  […] Information on that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 24. … [Trackback]

  […] Read More Info here to that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 25. … [Trackback]

  […] Info on that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 26. … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 27. … [Trackback]

  […] Find More Information here on that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 28. … [Trackback]

  […] Read More on that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 29. … [Trackback]

  […] Read More on that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 30. … [Trackback]

  […] Information to that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 31. … [Trackback]

  […] Read More Info here to that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 32. … [Trackback]

  […] Read More on to that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 33. … [Trackback]

  […] Information to that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 34. … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 35. … [Trackback]

  […] Here you will find 55640 more Info to that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

 36. … [Trackback]

  […] Here you will find 39716 more Information on that Topic: abcspolek.pl/bat-na-spolki-publiczne-za-niedopelnienie-obowiazkow-informacyjnych-beda-slono-placic-nie-tylko-prezesi/ […]

Komentarze są wyłączone

Więcej z kategorii: Polskie prawo spółek