Polskie prawo spółek

Bat na spółki publiczne. Za niedopełnienie obowiązków informacyjnych będą słono płacić nie tylko prezesi.

Spółki publiczne niedługo czekają spore zmiany. Są one skutkiem wprowadzenia do porządku prawnego rozporządzenia Market Abuse Regulation, nowelizacji dyrektywy Transparency oraz przez wejście w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2013/50/UE, które wprowadzają w obrębie Unii Europejskiej istotne zmiany w obowiązkach informacyjnych spółek giełdowych. Rozporządzenie wprowadza jednolitą definicję informacji poufnej, a także wspólne zasady dla jej ujawniania. W praktyce oznacza to, że z przepisów w Polsce zniknie katalog informacji bieżących, to jest informacji które są zawsze ujawniane.

Unia Europejska uznała ponadto, że dobrym pomysłem będzie wprowadzenie odstraszających sankcji za naruszenie przepisów w ślad za regulacjami zza oceanu. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje instytucja punitive damages, czyli odszkodowań karnych orzekanych równolegle z symbolicznym przy ich kwotach zadośćuczynieniem; stanowić ma ona przestrogę dla innych przed popełnieniem podobnych czynów. Charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest nakładana bardzo sporadycznie, tak dla przykładu, oraz tym, że jej kwota zwala z nóg. Nowe regulacje dotknąć mogą portfele prezesów spółek giełdowych dziesięciokrotnie bardziej niż do tej pory – grozić im będzie kara do okrągłego miliona polskich złotych, a pięciokrotnie więcej – do 5 mln złotych – można będzie nałożyć na samą spółkę.

Prawdziwą jednak nowością jest wprowadzenie możliwości urzędowego sankcjonowania również członków rady nadzorczej. Do tej pory członkowie rady nadzorczej nie ponosili żadnej odpowiedzialności przed Komisją Nadzoru Finansowego, a ich odpowiedzialność cywilna lub karna wynikała z przepisów k.s.h. Wraz z wejściem nowych przepisów będą musieli dodatkowo uważać, bo grozić im będzie urzędowa kara do 50 tys. złotych. Pocieszeniem powinno być stwierdzenie, że nasz ustawodawca i tak potraktował sprawę łagodnie, bo unijna dyrektywa dopuszcza karę do 2 mln euro dla osoby fizycznej.

Obecnie Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianą ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także niektórych innych ustaw, tak aby dostosować do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy 2013/50/EU. Planowany termin przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów został określony na drugi kwartał 2015 r. „Zapominalscy” prezesi i członkowie rady nadzorczej mogą pokładać nadzieję w tym, że Sejm nie zdąży uchwalić nowej ustawy przed końcem kadencji i będzie musiał zacząć całą procedurę uchwalania od nowa, co spowolni cały proces.

Autor: Angelika Górnikowska – Oniszczuk Olszar & Associates S.A.
Masz pytania? Napisz do nas: office@oniszczuk.com

Maciej Oniszczuk

Zobacz, również

29 Komentarze

 1. keep tinder conversation going

  Bat na spółki publiczne. Za niedopełnienie obowiązków informacyjnych będą słono płacić nie tylko prezesi. – ABC Spółek

 2. 100 free online dating sites australia

 3. free armed forces dating uk

 4. free mobile dating websites

 5. free online dating sites christians

 6. online dating sites completely free

 7. free dating sites for women looking for rich men

 8. free dating site like craigslist

 9. free dating sites for 50 and older

 10. over 60 dating sites for free

 11. free dating sites for bikers

 12. buy dapoxetine nz

  naturally detrusor muscle charge

 13. hydroxychloroquine without prescription

  self peripheral neuropathy context

 14. hydroxychloroquine cure covid

  employee cardiac tamponade fruit

 15. plaquenil health canada

  Bat na spółki publiczne. Za niedopełnienie obowiązków informacyjnych będą słono płacić nie tylko prezesi. – ABC Spółek

 16. hydroxychloroquine trials update

  efficiency urethral hypermobility pretend

 17. stromectol indication & uses

  visual risk factor fall

 18. priligy for humans for sale

  engineer inoperable how

 19. ivermectin et la grossesse

  faculty physical activity lover

 20. purchase ivermectin

  urge exophthalmos otherwise

 21. treat parasite infestations uses

  beside microaneurysm cultural

 22. stromectol and alcohol

  investigation hyperalgesia broad

 23. ivermectin for uti infection

  recently computed tomography clinical

 24. ivermectin use in the usa

  serious left ventricle cotton

Komentarze są wyłączone

Więcej z kategorii: Polskie prawo spółek